Header image

Abisko naturvetenskapliga station

Sidebar-image

Integrated Carbon Observation System (ICOS) är en europeisk infrastruktur för forskning om växthusgaser i Europa och angränsande regioner. Abisko naturvetenskapliga station ingår i det svenska ICOS-nätverket

Sidebar-image

INTERACT är ett europeiskt program som ger forskare tillgång till forskningsstationer i norra Europa och Ryssland.