Header image

Abisko naturvetenskapliga station

Sidebar-image

Swedish Infrastructure for Ecosystem Science (SITES) erbjuder unik infrastruktur och kompetens som främjar långsiktig fältbaserad ekosystemforskning av världsklass. Abisko naturvetenskapliga station är en av nio forskningsstationer som ingår i SITES.

Sidebar-image

Integrated Carbon Observation System (ICOS) är en europeisk infrastruktur för forskning om växthusgaser i Europa och angränsande regioner. Abisko naturvetenskapliga station ingår i det svenska ICOS-nätverket

Sidebar-image

INTERACT är ett europeiskt program som ger forskare tillgång till forskningsstationer i norra Europa och Ryssland.