2017-03-01

Antarktisorganisationer utlyser stipendier

Tre Antarktisorganisationer utlyser stipendier för forskare tidigt i karriären. Det är Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR), Council of Managers of Nation...

Läs mer
2017-01-26

Utlysning av stöd till polarforskning

Tre stöd för svensk polarforskning är nu öppna för ansökningar. Operativt stöd på projektnivå : stöd kan sökas för att genomföra fältarbeten som syftar till att sa...

Läs mer
2017-01-26

Utlysning av stöd till polara nätverksaktiviteter

Polarforskningssekretariatet erbjuder stöd för att täcka kostnader för arrangemang som bidrar till att stärka nätverk och koordinera aktiviteter inom svensk polarforsk...

Läs mer
2016-11-18

Välkommen till Polarforum 2016

Välkommen till en tvådagarskonferens om möjligheter och samarbeten inom svensk polarforskning. Under Polarforum ges utrymme för diskussion om aktualiteter, möjligheter...

Läs mer
2016-10-13

Stipendier för polarforskning

Stiftelsen Ymer-80, som har till ändamål att främja vetenskaplig, företrädesvis svensk, polarforskning, kommer under mars 2017 att dela ut årets stipendier. Dessa utde...

Läs mer