IceCube 2006/07

På Sydpolen, vid Amundsen-Scottstationen fortsatte det internationella partikelfysikprojektet IceCube. Forskarna monterade ljusdetektorer djupt ner i den klara isen för att fånga upp ljuset som ibland uppstår när neutriner går igenom is. En svensk medborgare övervintrade på stationen för att arbeta med detektorn under den antarktiska vintern, men var anställd inom den amerikanska delen av projektet.

Forskningsledare: Per Olof Hulth, Fysikum, Stockholms universitet

Läs mer om IceCube

Sidebar-image

Läs forskarnas bloggar från sommarens forskningsexpeditioner i Arktis, bland annat från SWERUS-C3.

Sidebar-image

I Svenska nationella polarforskningsprogram – 2014 och framåt beskrivs de forskningsprojekt som är prioriterade för stöd från Polarforskningssekretariatet.