IceCube 2007/08

På Sydpolen, vid Amundsen-Scott-stationen fortsatte det internationella partikelfysikprojektet IceCube. Forskarna monterade ljusdetektorer djupt ner i den klara isen för att fånga upp ljuset som ibland uppstår när neutriner går igenom is. En svensk medborgare övervintrade på stationen under den antarktiska vintern, men fortsatte sitt arbete även under sommarsäsongen. Ytterligare fem borrare, två doktorander och en professor deltog från Sverige under säsongen 2007/08, då man satte ner ytterligare 18 nya strängar med ljusdetektorer i isen. Innan säsongen 2007/08 fanns 22 fungerande strängar som fungerade bra och samlade data tillsammans med det tidigare neutrinoteleskopet, AMANDA. Det färdiga teleskopet består av 80 strängar med flera hundra ljusdetektorer.

Svensk projektledare är Per Olof Hulth, Fysikum, Stockholms universitet.

Läs mer om IceCube

Sidebar-image

Läs forskarnas bloggar från sommarens forskningsexpeditioner i Arktis, bland annat från SWERUS-C3.

Sidebar-image

I Svenska nationella polarforskningsprogram – 2014 och framåt beskrivs de forskningsprojekt som är prioriterade för stöd från Polarforskningssekretariatet.