LOMROG II

Under sommaren 2009 genomfördes expeditionen LOMROG II (Lomonosov Ridge off Greenland) av det danska Kontinentalsokkelprojektet i samarbete med Polarforskningssekretariatet och Sjöfartsverket. Den svenska isbrytaren Oden fungerade som forskningsplattform och forskningsområdena valdes beroende på den rådande issituationen, framför allt i området kring Nordpolen.

Svårforcerad is

Expeditionen var en uppföljning av LOMROG, som genomfördes år 2007. Under LOMROG samlades data från områden norr om Grönland, 83–87°N, där inga ytgående fartyg tidigare varit. Särskilt Lomonosovryggen, en bergsrygg på havsbottnen, tilldrog sig forskarnas intresse. För att kunna gå igenom den svårforcerade packisen hade Oden en av världens starkaste isbrytare till sin hjälp, den ryska 50 Let Pobedy.

2009 opererade Oden utan assistans från annan isbrytare. I fokus låg områdena kring Nordpolen, men även området nordost om Grönland var aktuellt.

Kontinentalsokkelprojektet

De danska forskarna arbetade främst inom Kontinentalsokkelprojektet, som har koppling till FN:s havsrättskonvention om nationers anspråk på havsbotten. Med hjälp av ett avancerat flerstråligt 3D-ekolod, seismik och provtagning av sediment och vatten samlade forskarna information om havsbottnens utseende och uppbyggnad. En grupp maringeologer från Stockholms universitet deltog inom det danska projektet.

Svenska projekt

Svenska forskare arbetade ombord med forskningsprojekt inom zooekologi och maringeologi.

Inom projektet ”Rovlevande djurplanktons roll i Arktis födoväv” studerades hoppkräftor, pilmaskar och lysräkor. Forskningen är relevant för förståelsen av havets ekosystem, särskilt den fria vattenmassans funktion i polarområdena. För att kunna nyttja havets resurser på ett hållbart sätt behövs djupare förståelse för hur havets ekosystem fungerar.

En sekvens av sedimentkärnor togs från Lomonosovryggens sluttning inom projektet ”Arktiska oceanens historia rekonstruerad med hjälp av sedimentkärnor från centrala Lomonosovryggen”. Sedimentkärnorna kan bland annat ge svar på frågor om hur inlandsisarnas dynamik har påverkat det globala klimatet.

Datum

31 juli–10 september 2009

Expeditionen startade och avslutades i Longyearbyen på Svalbard.

Forskningsledare: Christian Marcussen, GEUS, Martin Jakobsson, Stockholms universitet, Kajsa Tönnesson, Göteborgs universitet, och Ludwig Löwemark, Stockholms universitet

Sidebar-image

Läs forskarnas bloggar från sommarens forskningsexpeditioner i Arktis, bland annat från SWERUS-C3.

Sidebar-image

I Svenska nationella polarforskningsprogram – 2014 och framåt beskrivs de forskningsprojekt som är prioriterade för stöd från Polarforskningssekretariatet.