LOMROG II

Den svenska isbrytaren Oden fungerade som forskningsplattform och forskningsområdena valdes beroende på den rådande issituationen, framför allt i området kring Nordpolen.

Svårforcerad is

Expeditionen var en uppföljning av LOMROG, som genomfördes år 2007. Under LOMROG samlades data från områden norr om Grönland, 83–87°N, där inga ytgående fartyg tidigare varit. Särskilt Lomonosovryggen, en bergsrygg på havsbottnen, tilldrog sig forskarnas intresse. För att kunna gå igenom den svårforcerade packisen hade Oden en av världens starkaste isbrytare till sin hjälp, den ryska 50 Let Pobedy.

2009 opererade Oden utan assistans från annan isbrytare. I fokus låg områdena kring Nordpolen, men även området nordost om Grönland var aktuellt.

Kontinentalsokkelprojektet

De danska forskarna arbetade främst inom Kontinentalsokkelprojektet, som har koppling till FN:s havsrättskonvention om nationers anspråk på havsbotten. Med hjälp av ett avancerat flerstråligt 3D-ekolod, seismik och provtagning av sediment och vatten samlade forskarna information om havsbottnens utseende och uppbyggnad. En grupp maringeologer från Stockholms universitet deltog inom det danska projektet.

Svenska projekt

Svenska forskare arbetade ombord med forskningsprojekt inom zooekologi och maringeologi.

Inom projektet ”Rovlevande djurplanktons roll i Arktis födoväv” studerades hoppkräftor, pilmaskar och lysräkor. Forskningen är relevant för förståelsen av havets ekosystem, särskilt den fria vattenmassans funktion i polarområdena. För att kunna nyttja havets resurser på ett hållbart sätt behövs djupare förståelse för hur havets ekosystem fungerar.

En sekvens av sedimentkärnor togs från Lomonosovryggens sluttning inom projektet ”Arktiska oceanens historia rekonstruerad med hjälp av sedimentkärnor från centrala Lomonosovryggen”. Sedimentkärnorna kan bland annat ge svar på frågor om hur inlandsisarnas dynamik har påverkat det globala klimatet.

Expeditionen startade och avslutades i Longyearbyen på Svalbard.

Forskningsledare

Christian Marcussen
GEUS

Martin Jakobsson
Stockholms universitet

Kajsa Tönnesson
Göteborgs universitet

Ludwig Löwemark
Stockholms universitet

Expeditionsbloggar

Testtur LOMROG II

2009-07-14

Testturen inför LOMROG II är nu inne på sitt andra dygn. Vi lämnade Longyearbyen på måndagsnatten i strålande solsken, men har nu när vi närmar oss iskanten gått in i mer typiskt arktiskt sommarväder med gråmulet dis.

Transitresan

2009-08-04

På eftermiddagen den 31 juli lättade vi ankar och lämnade Longyearbyen bakom oss för cirka sex veckor framåt. Färden genom viken och vyn av Spetsbergen som vi rundade var fantastisk med snötäckta bergstoppar, ett lugnt hav och glaciärer som trängdes mellan bergskedjorna.

Nu är vi i gång!

2009-08-12

Efter åtta dygns transitresa nådde vi under lördagen den första inplanerade mätstationen. Oden backades omsorgsfullt in i en råk och drev stilla med havsisen under stoppet. När vi gav oss i väg omkring 10 timmar senare hade vi förflyttats 4–5 km i sydvästlig riktning.

Lomonosovryggen

2009-08-13

Forskningen har nu gått in i en ny fas när vi nått expeditionens målområde – Lomonosovryggen. Aktiviteterna har trappats upp och flera av de inplanerade mätstationerna har avklarats de senaste dygnen.

Ett nät kommer lastat

2009-08-18

Calanus hyperboreus, Calanus glacialis och Metridia är kanske inga namn man hör dagligen. Men för en av forskargrupperna ombord är det tre välbekanta namn på dominerande arter av hoppkräftor här i Arktis. I dessa kalla vatten är 90 procent av alla djurplankton hoppkräftor.

Halvtid

2009-08-20

Tredje veckan och det är återigen dags för den traditionella ärtsoppan, serverad med pannkakor och varm punsch. Så som vi har längtat!

Nordpolen

2009-08-22

I forbindelse med LOMROG II togtet med den svenske isbryder Oden har en dansk-svensk-canadisk ekspedition 22. august kl. 23:04 (dansk tid) nået den geografiske Nordpol.

More than mud

2009-08-30

Jag kan inte bli annat än fascinerad av leran som ligger framför mig nu. Varje centimeter av detta arktiska bottensediment kan ta forskarna omkring 1 000 år tillbaka i tiden.

DMI:s oceanografer ombord på Oden

2009-08-31

To af DMI’s (Danmarks Meteorologiske Institut) oceanografer, Steffen Olsen og Leif Toudal Pedersen, er ombord på Oden som en del af kontinentalsokkelprojektets LOMROG II togt.

Indsamling af seismiske data under arktiske isforhold

2009-09-05

Ligesom under det første LOMROG togt har et af hovedformålene med togtet været at indsamle seismiske data. Dataindsamlingen skulle primært foregå i Amundsen Bassinet men også på den amerasiske side af Lomonosov Ryggen i Makarov Bassinet.

The End

2009-09-09

Klockan 16.30 den sjunde september, vid 81°N, 13°E, lämnade vi den fasta isen och stävade ut i öppet vatten. Känslan av att blicka ut över något annat än det oändliga istäcke som har omgivit oss under de senaste fem veckorna går inte att beskriva.