LOMROG II

Under sommaren 2009 genomförs expeditionen LOMROG II (Lomonosov Ridge off Greenland) av det danska Kontinentalsokkelprojektet i samarbete med Polarforskningssekretariatet och Sjöfartsverket. Den svenska isbrytaren Oden kommer att fungera som forskningsplattform och de aktuella forskningsområdena väljs beroende på den rådande issituationen, framför allt i området kring Nordpolen.

Svårforcerad is

Expeditionen är en uppföljning av LOMROG som genomfördes år 2007. Under LOMROG samlades data från områden norr om Grönland, mellan 83 och 87°N, där inga ytgående fartyg tidigare varit. Särskilt Lomonosovryggen, en bergsrygg på havsbottnen, tilldrog sig forskarnas intresse. För att kunna gå igenom den svårforcerade packisen hade Oden en av världens starkaste isbrytare till sin hjälp, den ryska 50 Let Pobedy.

I år kommer Oden att operera utan assistans från annan isbrytare. I fokus ligger områdena kring Nordpolen, men även området nordost om Grönland kan bli aktuellt.

Kontinentalsokkelprojektet

De danska forskarna kommer främst att arbeta inom Kontinentalsokkelprojektet, som har koppling till FN:s havsrättskonvention om nationers anspråk på havsbotten. Med hjälp av ett avancerat flerstråligt 3D-ekolod, seismik och provtagning av sediment och vatten samlar forskarna information om havsbottnens utseende och uppbyggnad. En grupp maringeologer från Stockholms universitet kommer att delta inom det danska projektet.

Svenska projekt

Svenska forskare ska även arbeta ombord med forskningsprojekt inom zooekologi och maringeologi.

Inom projektet ”Rovlevande djurplanktons roll i Arktis födoväv” ska hoppkräftor, pilmaskar och lysräkor studeras. Forskningen är relevant för förståelsen av havets ekosystem, särskilt den fria vattenmassans funktion i polarområdena. För att kunna nyttja havets resurser på ett hållbart sätt behövs djupare förståelse för hur havets ekosystem fungerar.

En sekvens av sedimentkärnor kommer att tas från Lomonosovryggens sluttning inom projektet ”Arktiska oceanens historia rekonstruerad med hjälp av sedimentkärnor från centrala Lomonosovryggen”. Sedimentkärnorna kan bland annat ge svar på frågor om hur inlandsisarnas dynamik har påverkat det globala klimatet.

Tidsplan

31 juli–10 september 2009

Expeditionen startar och avslutas i Longyearbyen på Svalbard.

Sidebar-image

Läs forskarnas bloggar från sommarens forskningsexpeditioner i Arktis, bland annat från SWERUS-C3.

Sidebar-image

I Svenska nationella polarforskningsprogram – 2014 och framåt beskrivs de forskningsprojekt som är prioriterade för stöd från Polarforskningssekretariatet.