LOMROG III

LOMROG III var en uppföljning av tidigare LOMROG-expeditioner, som genomfördes 2007 och 2009 och isbrytaren Oden fungerade återigen som forskningsplattform.

De danska forskarna arbetade främst inom Kontinentalsokkelprojektet, som har koppling till FN:s havsrättskonvention om nationers anspråk på havsbotten. Med hjälp av ett avancerat flerstråligt 3D-ekolod, seismik och provtagning av sediment och vatten samlade forskarna information om havsbottnens utseende och uppbyggnad.

I expeditionen deltog även tre danska forskningsprojekt inom biologi, oceanografi och marin mikrobiologi.

Chief scientist

Christian Marcussen
GEUS

Svenska forskningsprojekt

Tre svenska forskargrupper arbetade ombord med forskningsprojekt inom paleoceanografi och marinekologi:

Paleoceanografi i Arktis – vattenmassor, havsis och sediment

En forskargrupp från Stockholms universitet studerade de processer som styr havsisens och djuphavscirkulationens variationer på längre tidsskalor. Ett flertal nyutvecklade metoder användes för att rekonstruera hur vattenmassornas samspel med havsisens utbredning har varierat sedan den senaste värmeperioden för cirka 125 000 år sedan.

Forskningsledare

Richard Gyllencreutz
Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet

Marin diazotrof diversitet i polarhaven och dess bidrag till den globala kvävecykeln

Forskare från Stockholms universitet studerade hypersalin saltlake, havsvatten och smältpölar på is och snö. Genom större vattenprover analyserade och mätte forskarna kvävebindningen. Marina diazotrofer (kvävebindande bakterier och cyanobakterier) har dokumenterad betydelse för det globala kväveomloppet. Vilken betydelse de har i polarområdena är dock i stort sett okänt, även om man vet att den kvävebindande förmågan är en viktig kvävekälla i de polara ekosystemen på land och i sötvattenmiljö.

Forskningsledare

Pauline Snoeijs Leijonmalm
Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet

Djurplanktons roll i Arktis fria vattenmassor

Forskare från Göteborgs universitet studerade vilken funktion djurplankton har i födoväven i de fria vattenmassorna och vilken roll djurplankton spelar för de frivattenlevande organismsamhällenas struktur. Ingående kunskaper om de polara födovävarnas dynamik är en nyckelfaktor för att kunna förutsäga vilka effekter den globala uppvärmningen får för hela födoväven.

Forskningsledare

Kajsa Tönnesson
Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet
Red Sea Research Center, King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Thuwal, Saudiarabien

Expeditionsbloggar

50 nautiska mil från Nordpolen

2012-08-20

Vi är nu uppe på en bit över 89 grader nord – endast ca 50 nautiska mil från Nordpolen. Idag snöar det och temperaturen har sjunkit till några minusgrader.

Marin säkerhetskurs

2012-07-12

De svenska forskare som ska följa med på sommarens expedition med isbrytaren Oden spenderade två dagar i slutet av maj på Öckerö Maritime Centre. Där fick vi öva på att flyta i överlevnadsdräkt, bli upphissade i helikopterlina, träna på hjärt- och lungräddning och släcka bränder.

En kort rapport från 80°N

2012-08-01

Den 31 juli kl 15.10 lämnade vi Longyearbyen och satte kurs norrut.

Rapport från Oden

2012-08-05

Fredagens stora händelse var att vi mötte upp med professor Yngve Kristoffersen och hans svävare Sabvabaa. Han har varit strandad den senaste veckan på grund av ett generatorhaveri, vilket inneburit att han inte har kunnat ladda batterierna. Vi bistod med en ny generator och tankade upp svävaren.

På multibeam-”kontoret”

2012-08-08

Vårt ”kontor” är nog ett av de finaste som finns. Vi sitter på isbrytaren Odens brygga, 6:e våningen, 30 m över havet, och vart vi än tittar ser vi bara packis, ibland med turkosfärgade smältvattenpölar.

Ganska nära Nordpolen och långt bort från Stockholm

2012-08-11

Länge var det mycket osäkert om denna Arktisexpedition skulle bli av och om vi fick följa med i så fall. Men så en dag, den 17 februari, kom beskedet att vi skulle få delta i expeditionen. Det var omöjligt att säga nej, en sådan chans kommer sällan åter.

Utmärkt jobbväder

2012-08-16

Efter några otroligt fina soldagar, så är det nu åter grådisigt och därmed utmärkt jobbväder. Forskningen går bra på alla fronter.

På toppen av världen

2012-08-23

Den 22 augusti 2012 kl 23.50 – några timmar senare än beräknat – nådde Oden till slut Nordpolen för sjunde gången. Vi hade förberett oss i, vad vi tyckte, rimlig tid innan och öppnat champagnen eftersom vi beräknade att vara framme inom 20 minuter. Dock ville naturens lagar annat. Vi kämpade och kämpade, backade och tog fart åtskilliga gånger för att komma igenom de sista stora isvallarna. I stället för 20 minuter tog det nu 3 timmar att ta oss den sista biten.

Meteorologens arbete i Arktis

2012-08-25

Området runt vår nordpol är för meteorologen lite okänd mark. Här uppe på de höga latituderna finns väldigt få, i stort sett inga, observationer. På grund av detta saknas viktig information, som indata till prognosmodellerna.

Insamling av vatten, iskärnor och plankton

2012-08-28

Vi har de senaste dagarna rört oss söderut och vi befinner oss nu på 87°N i Amundsenbassängen.

Sidebar-image

Läs forskarnas bloggar från expeditionerna i Arktis och Antarktis.

Sidebar-image

I Svenska nationella polarforskningsprogram – 2014 och framåt beskrivs de forskningsprojekt som är prioriterade för stöd från Polarforskningssekretariatet.