OATRC 2013

Expeditionen var ett samarbete mellan Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU) och Polarforskningssekretariatet. OATRC 2013 var ett projekt inom SAMCoT (Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology), som är ett center för forskningsbaserad innovation som inrättats av Norges forskningsråd med NTNU som värd. Expeditionen var en uppföljning av en expedition i samma område 2012.

OATRC 2013 var inte en del av forskningsprogrammet SWEDARCTIC.

Forskningen ombord

Ombord på Oden studerade den norska forskargruppen bland annat havsisens och isbergens fysikaliska och mekaniska egenskaper, isbrytaren Odens prestanda och framkomlighet under skiftande isförhållanden samt egenskaper hos drivande havsis och isberg under varierande meteorologiska och oceanografiska förhållanden. Under expeditionen testades och utvärderades även ny teknologi.

Konstnärsprogram

Ljudkonstnären Åsa Stjerna utsågs till stipendiat inom Polarforskningssekretariatets konstnärsprogram och arbetade ombord på isbrytaren Oden under expeditionen.

Åsa Stjerna är en konstnär som knyter ihop naturvetenskaplig forskning och konst. Med sin platsspecifika ljudkonst utforskar hon det offentliga rummet och aktiverar platsernas bakomliggande, men inte alltid förnimbara, strukturer.

Ombord på Oden fortsatte Åsa den konstnärliga utforskningen av havet, i termer av ett offentligt rum med hög global relevans.

Forskningsledare

Raed Lubbad
Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU

Expeditionsbloggar

Förberedelser i Longyearbyen

2013-08-18

Den svenska gruppen anlände till ett grått och regnigt Svalbard på fredag eftermiddag och efter en snabb incheckning på hotellet mötte vi upp den norska gruppen från NTNU för ett gemensamt informationsmöte.

På väg mot Grönland

2013-08-20

Den ursprungliga planen var att ge sig i väg mot nordöstra Grönland på måndag eftermiddag, men på grund av starka nordliga vindar utanför fjorden vid Longyearbyen, var vi tvungna att vänta i närmre ett dygn.

Strålande sol och stilla hav

2013-08-22

I går strax efter lunch nådde vi iskanten. Från att ha varit grått, dimmigt och mycket sjögång förbyttes vädret till strålande sol och havet blev stilla.

Isbjörnar och marint djurliv

2013-08-22

På bryggan sitter alltid en grupp forskare och besättning djupt försjunkna i sina uppgifter, men när någon av observatörerna för marint djurliv som är med på resan ropar via radion, bryts koncentrationen och alla rusar mot fönstret för att se vad de har upptäckt.

Rapport från ett isflak – isbjörn klockan nio!

2013-08-28

Under två dagar har expeditionen upprätthållit en isstation på ett isflak i Grönlandshavet. Syftet är skaffa noggranna mätdata på istjocklek, densitet, storlek och topografi för att sedan bryta sönder det åtta kvadratkilometer stora isflaket med Oden.

Lyckad expedition till ända

2013-09-03

I går kväll anlände vi återigen till Longyearbyen, Svalbard. Det har varit två produktiva veckor då vi har rört oss kring Grönlands nordöstra kust.