Petermann 2015

Ett femtiotal internationella forskare, i ett svensk-amerikanskt samarbete, arbetade med forskningsprojekt inom bland annat oceanografi, maringeologi och zooekologi. Med hjälp av bland annat seismiska undersökningar, kartläggning med flerstråligt ekolod och provtagning med kolvlod samlade forskarna in data om havsbottens form och de översta sedimentlagrens egenskaper längs kontinentalsockeln väster om Grönland. Syftet är att öka kunskapen om möjliga förbindelser för varmare havsvatten att strömma in till Grönlands många utlöparglaciärer.

Vetenskapliga frågeställningar

Petermannglaciären är ihopkopplad med den grönländska inlandsisen genom ett uråldrigt (kanske preglacialt) kanalsystem, som sträcker sig från Petermannfjorden och djupt in i inlandsisen längs en förbindelse nära isborrkärnorna NEEM och NGRIP. Genom att dokumentera förändringar i den landfasta Petermannglaciären, dess dämmande shelfis och havsförhållandena sedan slutet av den senaste istiden kan forskarna lära sig mer om det relativt outforskade utloppet för det här stora systemet.

De huvudsakliga frågeställningarna var:

  1. Hur har shelfisens utbredning påverkats av de naturliga klimatförändringarna under holocen (dvs. sedan den senaste istiden)?
  2. Är shelfisens reaktion oberoende av, eller kopplad till, förändringar i den landfasta delen av Petermannglaciären, havsvattentemperatur och relativ havsnivå (dvs. tröskeldjup)?
  3. Hur stor betydelse har klimatförändringarna under tidig holocen, den lilla istiden och sedan 1800-talets slut haft för förändringarna i dessa system?

Chief scientists

Alan Mix
College of Earth, Ocean, and Atmospheric Sciences, Oregon State University, USA

Martin Jakobsson
Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet

Svenska forskningsprojekt

Havets påverkan på Petermannglaciären

Grönlands glaciärer uppvisar förändringar som kan höra samman med den generella uppvärmningen av det salta Atlantvattnet som noterats under senare år. På grund av en brist på oceanografiska mätserier är detta inte klarlagt. I denna studie sattes ett antal bottenlandare ut för att registrera bottentemperaturen under ett antal år. Efter en given tid släpper landarna botten och flyter upp till ytan där de kommunicerar data via satellitlänk hem till Sverige. Detta är ett stort steg framåt eftersom data inte behöver hämtas genom resurskrävande isbrytare utan automatiskt överförs.

Forskningsledare

Anna Wåhlin
Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet

Utveckling och provning av bottenlandare, LoTUS

Det råder idag brist på tillförlitliga oceanografiska mätserier från havsbotten i polarområden. Anledningarna till detta är flera men geografisk otillgänglighet är naturligtvis en starkt bidragande orsak. Tillgänglighet och kostnad för anpassade mätinstrument är ett annat skäl. Sedan ca ett år pågår en studie/utvecklingsprojekt i samarbete mellan Göteborgs universitet, KTH och Stockholms universitet där kostnadseffektiv teknologi/metodik för så kallade bottenlandande mätsonder utvecklas (LoTUS). Dessa bottenlandare sätts ut från fartyg eller flygplan och sjunker till havsbotten där de registrerar bottentemperaturen under upp till fem år. Efter en given tid släpper sonden botten och flyter upp till ytan där den via satellitlänk kommunicerar mätdata till operatörer i land. Innovationen i detta projekt utgörs av den skräddarsydda arkitekturen av hela LoTUS-systemet med sikte på robusta, enkla och därmed kostnadseffektiva mätningar.

Bottom Lander for Long Term Underwater Sensing (LoTUS)

Deep sea probes face ultimate test in Arctic Ocean

Forskningsledare

Jakob Kuttenkeuler
KTH Marina system

Biogeokemiska mätningar

Flödet av växthusgaserna koldioxid och metan från källor på grunt vatten till atmosfären är en viktig del av den globala kolcykeln. Forskarna kommer att göra noggranna, kontinuerliga mätningar av koldioxid och metan före och under expeditionen, bland annat längs Grönlands västkust upp till Nares sund och Petermanfjorden. Det gör det möjligt att beskriva flödena från de nordamerikanska boreala skogarna och jämföra med data från de högarktiska mätstationerna i Alert, Kanada och Summit på Grönland.

Insamlingen av data kommer också att utöka dagens begränsade datamängder med högupplösta in-situmätningar av koldioxid och metan i atmosfären nära havsytan över arktiska kontinentalsockelområden. Data kommer att vara användbart för omvänd modellering av växthusgasernas dynamik i det klimatkänsliga Arktis.

Forskningsledare

Patrick Crill
Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet

Arktiska öar

I det här forskningsprojektet vill forskarna klargöra vilka konsekvenser den globala uppvärmningen kan ha på terrestra arktiska ekosystem.

Forskningsprojektet Arktiska öar har en egen webbsida

Expeditionsbloggar

Kangerlussuaq

2015-07-28

Medan besättning och tekniker lämnade Kangerlussuaq för att flyga till isbrytaren Oden, passade många forskare på att planera in arbetsmöten och utforska området.

Expeditionen har börjat

2015-07-30

Forskare och besättning arbetar hårt med att göra all utrustning klar för provtagning. Trots det hårda arbetet så är det många som inte kan låta bli att beundra den vackra omgivningen.

The first week of the CTD team

2015-08-05

We all joined Oden Wednesday last week. Not knowing when our first CTD station would be, we immediately – well, after fika – started unpacking to be prepared. But first, let me explain to you what a CTD is.

En resa i historien för att kunna förutspå framtiden

2015-08-07

Det är nu en vecka sen vi lämnade Thule Air Base och efter ett isbjörnsbesök, fantastiska vyer och drygt 40 sälar så nådde vi i tisdags äntligen Petermannglaciären i nordvästra Grönland.

Första sedimentproverna från Petermannfjorden

2015-08-09

I dag är det söndag och även om varje dag är den samma på så vis att vi arbetar varje dag (och natt) så är ändå varje dag sin egen. Isen, bergen, molnen och ljuset. Allt förändras. På söndagar får vi dessutom efterrätt till middag vilket gör det hela lite extra bra.

Skolfröken tar vattenprover

2015-08-11

Efter en dryg vecka ombord börjar jag landa. De flesta ombord har gjort expeditioner förr, men för en skolfröken från Gimo är resan en omvälvande upplevelse som tar tid att smälta.

Äntligen!

2015-08-13

I arbetsuppgifterna för de operativa meteorologerna/flygledarna ingår normalt inte att vara ”lastemann” för de helikoptertransporter som utförs till och från forskningsteamen som är på land. Men i måndags fick jag en möjlighet att åka med en av de helikoptrar som man annars ger prognoser till och har flygledning för på Oden, SE-JFK.

New ways of deep-sea sensing

2015-08-14

Most of the measurements done during the Petermann expedition on Oden give scientists either a pictures of the current situation or they enable them to look back into the past, often for several thousand years. But what about future developments, what is happening here when we are leaving?

Allt annat än livlöst vid 81:a breddgraden

2015-08-19

Även om vi är långt från civilisationen har vi haft gott om besök från andra varelser. Både håriga, kala, nyfikna, skygga och oinbjudna.

En av världens mest outforskade platser

2015-08-23

Efter att ha ägnat flera dagar ute i Hall Basin för att kartlägga, ta prover och förflytta vårt svenska landteam till den kanadensiska Ellesmereön, så är vi sedan i går inne i Petermannfjorden igen. I skrivande stund befinner vi oss vi oss så långt in i Petermannfjorden som man kan ta sig med Oden – vid tungspetsen av shelfen.

Plusgrader i luften och isbildning

2015-08-25

Sedan vi kom fram till Petermannfjorden för tre veckor sedan har det tjocka isbältet som låg på fjorden drivit bort. Nu är det bara mindre isberg från Petermannglaciären, såväl som lite större isberg och rester av is från årets vinter som driver runt på fjorden.

Äntligen dimma – då vet man att man är till sjöss i Arktis!

2015-08-27

Färdas man till sjöss i Arktis under sommaren är normaltillståndet dimma. Dimma och åter dimma.

Bonnie is alive!

2015-08-28

The first LoTUS bottom lander surfaced and transmitted its data!

The day before departure to Greenland

2015-07-26

All of the scientific crew that will take part in the Petermann Glacier 2015 expedition will travel to Greenland tomorrow in order to meet up with Oden in Thule.

From Kangerlussuaq to Thule

2015-07-29

After two nights in Kangerlussuaq I think we know the town. But we certainly do not know the amazing surrounding nature!

Breaking through the sea ice bottle neck of Nares Strait

2015-08-02

After leaving Thule Air Base we had a smooth ride up to Smith Sound in Nares Strait where sea ice clogged the entire passage northward. This happened somewhere around 78°30’N.

Breaking into Petermann Glacier

2015-08-10

After passing the sea ice clogged passage at the southern end of Nares Strait, the transit to Petermann Fjord went quite fast.

Mapping the environment underneath an ice shelf

2015-08-16

An ice shelf is a floating glacier. Most ice shelves are formed as extensions of one or several ice streams that drain glaciers and large ice sheets by transporting ice to the ocean.

Så lämnar vi Petermannfjorden

2015-08-29

En solig dag i början av augusti tog Petermannfjorden emot oss. Delar av vinterns havsis låg fortfarande kvar och i den yttre delen av fjorden fanns det is som drivit in genom Nares sund med avsändare Arktiska oceanen. Det var sommar i Nares sund och Petermannfjorden.

Skidbladner, the boat that always sails downwind no matter the wind direction

2015-08-27

Onboard the Oden we have the RV Skidbladner, a 6.4 m long aluminum boat equipped with a bow mounted high-resolution multibeam echo sounder and sub-bottom profiler.

Skolfrökens återblick och framtidshopp

2015-08-31

Nu ska jag försöka sammanfatta mitt livs resa. Det är inte lätt. Så många intryck som kommer att ta längre tid än inlandsisen att smälta.

Film: Hur hämtas sedimentkärnor från havsbotten?

2015-09-03

Över 50 sedimentkärnor togs upp från havsbotten i och utanför Petermannfjorden vid nordvästra Grönland. I filmen förklarar Martin Jakobsson från Stockholms universitet, hur man använder multicorer, gravitationslod och kolvlod för att hämta sedimentkärnor från havets botten.

Film om Petermann 2015

2015-10-29

En kort introduktionsfilm om expeditionen Petermann 2015. Målet var att öka vår kunskap om möjliga förbindelser för varmare havsvatten att strömma in till Grönlands många utlöparglaciärer och även att studera hur Petermannglaciären reagerat tidigare i historien.

Film: En glacial och klimathistoria

2015-11-29

Petermannglaciären undersöktes under Petermann expeditionen sommaren 2015. Ett perfekt område för att studera de förändringar som händer på jorden.

Film: Kartläggning av havsbotten under Petermann 2015

2015-12-29

Kort film från expeditionen Petermann 2015 som visar hur forskarna gör för att skapa en karta över havsbotten.

Film: Petermannglaciärens historia

2016-06-09

Det finns tydliga tecken på att inlandsisen på Grönland smälter att snabbare och skulle isen försvinna kommer det att ha stor påverkan på bland annat havsnivån. Under 2010 och 2012 minskade Petermannglaciärens-istunga med 30-40% genom kalvning. Att glaciären krymper har hänt tidigare i historien, men hur mycket har människan påverkat klimatet?

Petermannglaciären visar hur världen mår

2017-02-16

Expeditionen Petermann 2015 är ett perfekt exempel på hur vi studerar välkända system. Man kan säga att glaciären är kanariefågeln i kolgruvan, den visar hur världen förändras.

Sidebar-image

Läs forskarnas bloggar från expeditionerna i Arktis och Antarktis.

Sidebar-image

I Svenska nationella polarforskningsprogram – 2014 och framåt beskrivs de forskningsprojekt som är prioriterade för stöd från Polarforskningssekretariatet.