Potter Cove

Mikroorganismer i polarhaven utgör basen för näringskedjan och spelar en viktig roll i den globala omsättningen av kol. I detta projekt studerar forskarna hur den kombinerade effekten av förhöjd temperatur och koldioxidhalt påverkar bottenlevande mikroalgsamhällen i Antarktis.

Bottenlevande mikroalger spelar en viktig roll i primärproduktion, biogeokemi samt bentisk ekologi i polarområdena. Tidigare studier har främst fokuserat på en art eller en faktor i taget. Dessa studier påvisar att effekterna är mycket artspecifika och eftersom flera förändringar sker samtidigt kan det vara missvisande att enbart tolka resultat från förenklade experiment.

För att studera kombinationseffekter av ökad temperatur och koldioxidhalt på ett naturligt mikroalgsamhälle, kommer ett storskaligt experiment att genomföras vid forskningsstationen Carlini på King George Island.

Forskningsledare

Anders Torstensson
Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet

Expeditionsbloggar

I Skottsbergs fotspår

2015-11-24

Vi påbörjade vår resa mot forskningsstationen Carlini på King George Island för ungefär en vecka sedan. Att ta sig till Antarktis är en spännande upplevelse som tar tid, och innefattar ofta förseningar, så man måste ha ganska mycket tålamod.

Dåligt väder innebär ytterligare förseningar

2015-11-30

Det är nu två veckor sedan vi lämnade Sverige, och vi har ännu inte riktigt nått hela vägen fram till vår slutdestination – den argentinska forskningsstationen Carlini.

Äntligen framme!

2015-12-07

Vi är nu äntligen anlända till den argentinska forskningsstationen Carlini där vi ska spendera de kommande tio veckorna. Från att vi lämnade Göteborg tog det oss 14 dagar att nå hela vägen fram.

Intensiva arbetsdagar på Carlini

2015-12-21

Idag är det årets längsta dag. Dessvärre finns det inte så mycket blommor att dekorera midsommarstången med och ingen på den argentinska basen verkar ha hört talas om små grodorna. Provtagningar i fält varvas med experiment på labbet.

Vit jul i Potter Cove

2015-12-28

En mycket vitare jul än den vi har haft kan man nog inte önska sig. De senaste dagarna har varvats med snöstormar och solsken.

Nere på botten, där är det toppen

2016-01-08

De senaste veckorna har inneburit mycket tid i vattnet för vårt dykteam. Vi har precis avslutat ett projekt som drivs av kollegor från Ghent University, där vi studerar effekten av glaciärens tillbakadragande på biologiska processer på havsbotten.

Silvertejp är polarforskarens bästa vän

2016-01-19

Att forska i Antarktis innebär att man ofta ställs inför problem som man kanske inte skulle stöta på i många andra forskningsprojekt. Till exempel måste man se till att packa otroligt noga eftersom det kan ta månader att få hit ny utrustning – allt från nya batterier till reservdelar till mätinstrument.

En sista hälsning från Potter Cove

2016-02-08

Vår tid på Carlini börjar närma sig sitt slut. Vi har avslutat vårt andra experiment på labbet och börjat packa vår utrustning och våra prover för att lämna plats åt andra forskare.

Sidebar-image

Läs forskarnas bloggar från expeditionerna i Arktis och Antarktis.

Sidebar-image

I Svenska nationella polarforskningsprogram – 2014 och framåt beskrivs de forskningsprojekt som är prioriterade för stöd från Polarforskningssekretariatet.