Tajmyr 2010

Tektonisk och orogenetisk utveckling runt om Arktis

Genom att samla prover av och analysera bergarterna i Tajmyrområdet vill vi förstå om de representerar en enda stor eller flera mindre tidigare landmassor. Vi vill även ta reda på mer om landmassans/landmassornas roll i bildandet av de arktiska havsbassänger som finns i dag. De djupa bassängerna i Arktis är mycket viktiga för den globala cirkulationen av havsvatten, distributionen av näringsämnen i haven samt för jordens klimat.

Forskningsledare

Victoria Pease
Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet

De eurasiska inlandsisarnas maximalutbredningsgränser samt megafauna-utdöenden under de senaste glaciala cyklerna

Stora delar av norra halvklotet har periodvis varit täckt av mäktiga inlandsisar. Kunskap om variationerna i utbredningen är grundläggande för att kunna rekonstruera klimatutveckling samt för att förstå förändringar i havsnivåer, havsströmmar och inflödet av smältvatten i den arktiska bassängen. Parallellt med detta kommer vi också att undersöka förändringar i ekosystemet, särskilt de senaste 50 000 årens flora och fauna.

Forskningsledare

Per Möller
Geologiska institutionen, Lunds universitet

Klimatförändringars inverkan på arktiska lämlars demografi och evolution

Istiderna som har kommit och gått under de senaste tre miljoner åren anses ha haft en stor inverkan på djur- och växtarters utbredning och utveckling. Vi kommer att undersöka sambandet mellan klimatförändringar och arters evolution genom att analysera DNA från fossila ben och tänder. Resultaten kan hjälpa oss att förutsäga hur den klimatförändring vi nu står inför kommer att påverka växter och djur.

Forskningsledare

Love Dalén
Enheten för Molekylärsystematik, Naturhistoriska riksmuseet

Expeditionsbloggar

Fältkurs i Kräftriket

2010-06-23

21–23 juni anordnades en fältkurs för forskare som ska resa till den ryska arktiska halvön Tajmyr i början av juli. Fältkursen ägde rum vid Polarforskningssekretariatets logistikenhet i Kräftriket, Stockholm.

Rapport från Khatanga på en bra telefonlinje

2010-07-06

Gruppen är välbehållen framme i Khatanga efter några intensiva resdygn, som började i måndags med avresa från Stockholm.

Taymyr – Bolshaya Balakhnya

2010-07-10

After a 200 km long Mi8 helicopter flight yesterday from the north Siberian village Khatanga – a village at the border between taiga and tundra, i.e. when the more or less dense larch forest finally disappears – we are out on the seemingly endless and beautiful tundra.

Grupp Pease via satellittelefon

2010-07-13

Just nu rör vi oss i området kring och gör utstickare från vårt basläger i form av en stjärna, där vi tittar på de olika bergarterna som finns.

A journey downstream

2010-07-17

The second, and the first real field work week is at end. We have experienced very different weather conditions; from unexpected warm weather in the beginning of the week with temperature peaking at 22°, more or less forcing us to take a swim in the river, to this morning with fog lying close to the ground and temperature at only 5°.

Grupp Pease ringer in

2010-07-20

Vi har det bra. Vi är kvar i samma läger och planerar att vara här tills den 29 juli, plus eller minus några dagar beroende på vädret. Just nu har vi jättefint väder och alla mår bra.

Base camp 3

2010-07-25

It has been a week with hard work, in many aspects. And re-planning – a necessity in Arctic expeditions as everything not always turn out as expected.

Veckan som gått

2010-07-28

På torsdagen efter vårt förra samtal var vädret dåligt och jag stannade i lägret för att jag hade ont i foten. Det var kallt och blåsigt och jag spenderade dagen läsandes i sovsäcken. På fredagen var det fint väder igen och vi passade på att vara lediga för att kunna tvätta oss och våra kläder, ordna i lägret och bara ha en feel good-dag.

A lot of things have been against us…

2010-08-01

A lot of things have been against us this week. First of all, the weather. Bad weather most of the week, meaning low temperatures, only some 4–6 °C, often strong winds, and rain on and off most of the week. But it has also meant no mosquitoes whatsoever!

Med bister blick sa han: ”Here often bad weather”

2010-08-04

Vi befinner nu vid det nya lägret och sedan vi kom har vädret varit mer eller mindre dåligt. Vi drar paralleller till polarhjältarna när vi sitter i våra dragiga tält och fryser så att tänderna skallrar – vi är hjältar, hjältar på vetenskapligt uppdrag. Trotsande kyla, blåst och regn drar vi på oss kängorna och ger oss av ut. Vi studerar klippor och hittar skimrande ammonitfossil och stenprover som ska användas för säkerställande av teorier. Vi samlar data!

Häftig geologi

2010-08-12

Vi har haft några dagar med bra väder, så vi har kunnat gå ut och vi har sett mycket. I fredags kom vi till en klippa med bergarter från trias. Det var helt fantastiskt när vi kom dit – det var jättelerigt, djupt vatten och precis vid kanten av floden och det var svårt att komma fram. Ett par falkar hade ett bo precis ovanför och de flög fram och tillbaks och skrek på oss hela tiden.

Final week

2010-08-13

Last week the summer came back to us. We finished off the remaining geologic work in the sections around base camp 6 last Monday and set off for base camp 7 on Tuesday, of course in the usual rain. We had only travelled 16 kilometres when we saw the whole Dolgan family group at the left bank of the river, their sledges lined up as they knew we were coming for their help.

Home after close to seven weeks

2010-08-20

Friday morning, the 20th of August in Lund. Sitting on my terrace surrounded by vines, my olive, lemon and orange trees, and the clay pots filled with thriving lemon verbena, pineapple sage and basil. Tomatoes ripening in abundance. What another world than the Taymyr Peninsula, only 8 flight hours away in a number of different air planes! All expedition members are at home, safe and sound together with their loved ones.