Header image

Forskning

Expeditioner

Besök Polarforskningsportalen för att läsa mer om och följa forskningsexpeditionerna i Arktis och Antarktis. Genom polarforskarnas egna bilder, forskarrapporter och bloggar ges en unik inblick i hur arbete och vardag ser ut under forskningsexpeditioner i polarområdena. Upptäck svensk polarforskning på ett nytt sätt!

Aktuella expeditioner

SWEDARP 2016/17

  • MAGIC-DML
    Forskningsledare: Arjen Stroeven, Stockholms universitet

Planerade expeditioner

I Svenska nationella polarforskningsprogram – 2014 och framåt beskrivs de forskningsprojekt som är prioriterade för stöd från Polarforskningssekretariatet.

Tidigare expeditioner

Läs om tidigare forskningsexpeditioner i Polarforskningsportalen.