Header image

Forskning

För forskare

Forskare som är knutna till svenska universitet och institutioner, inom alla discipliner, kan söka logistiskt stöd för forskning i polarområdena hos oss.

Polarforum

Polarforum är en mötesplats för alla forskare med verksamhet om och i polarområdena, fjällen samt andra nordliga områden. Syftet är att genom arbetsgrupper och nätverkande ge tvärvetenskapliga kontaktytor mellan forskare, Polarforskningssekretariatet och andra aktörer. Myndighetsföreträdare och andra är välkomna som observatörer. I dagsläget har Polarforum drygt 300 medlemmar från cirka 40 svenska lärosäten.

Polarforum

Stöd i mindre omfattning (SiMO)

Genom Stöd i mindre omfattning (SiMO) erbjuder Polarforskningssekretariatet stöd för att genomföra projekt, eller delar av projekt, som inte kräver så lång tid för förberedelse eller en stor budget. Utlysningen är öppen för forskare och doktorander inom samtliga discipliner vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag. Masterstudenter kan ansöka om deltagande i säkerhetskurs eller annat stöd för säkerhet i fält.

Ansökningsförfarandet är numer löpande, vilket gör det möjligt att ansöka om Stöd i mindre omfattning när som helst under året, men senast 2 månader innan starten av eventuellt fältarbete.

Stöd i mindre omfattning

Polarnätverk

Polarforskningssekretariatet erbjuder stöd till vetenskapliga nätverk inom ämnesområden med relevans för svensk polar- och fjällforskning. Både nya och redan existerande nätverksbildningar kan erhålla stöd.

Polarnätverk

APECS Sweden

Polarforskningssekretariatet stöder den svenska delen av Association of Polar Early Career Scientists (APECS). APECS Sweden arbetar för att underlätta tvärvetenskapliga och internationella samarbeten och erbjuder nätverk och karriärutveckling för yngre forskare i Sverige.

APECS Sweden

Internationellt samarbete

Om du som forskare är intresserad av ett speciellt område eller en viss infrastruktur i polarområdena, så kan vi ofta hjälpa dig att komma dit även om vi inte har egna resurser i området. Sekretariatet arbetar kontinuerligt för att ge svenska forskare tillgång till alla områden i Arktis och Antarktis, på land och i hav. Vi har långvariga och goda relationer med en lång rad operatörer och forskningsinstitut, och det finns olika internationella nätverk som knyter samman forskningsstationer och fartyg. Vi har också bilaterala samarbeten med exempelvis USA, Norge (Svalbard), Ryssland, Finland och Tyskland.

Två huvudtyper av insatser

När det gäller expeditioner kan sekretariatets insatser delas upp i två huvudtyper:

  • Expeditioner som Polarforskningssekretariatet genomför och ansvarar för. Sekretariatet ansvarar då för transporter, viss personal, utrustning, mat, säkerhet, säkerhetsutbildning och kommunikation i fält.
  • Expeditioner som Polarforskningssekretariatet stödjer, vilket innebär att forskargruppen eller annan part ansvarar för genomförandet. Sekretariatet stödjer expeditionen med till exempel internationella kontakter och tillståndsansökningar, säkerhetsutbildning, utlåning av viss utrustning eller annat. Genom samarbeten kan sekretariatet även hjälpa svenska forskare att få stöd av andra länders nationella polarprogram, exempelvis för att få arbeta vid deras forskningsstationer.

Forskningsprogram

Forskningsprogrammen Swedish Arctic Research Programme (SWEDARCTIC) och Swedish Antarctic Research Programme (SWEDARP) utformas i samarbete med Vetenskapsrådet.

Svenska nationella polarforskningsprogram – 2014 och framåt

Forskningsplattformar

Polarforskningssekretariatets fasta infrastruktur för forskning omfattar Abisko naturvetenskapliga station, forskningsstationerna Wasa och Svea i Dronning Maud Land i Antarktis samt isbrytaren Oden. Forskningsplattformarna utvecklas och anpassas efter forskarnas behov.

Läs mer om forskningsplattformarna:

Sidebar-image

Läs forskarnas bloggar från expeditionerna i Arktis och Antarktis.

Sidebar-image

I Svenska nationella polarforskningsprogram – 2014 och framåt beskrivs de forskningsprojekt som är prioriterade för stöd från Polarforskningssekretariatet.