Header image

Forskning

För forskare

Polarforum

Polarforum är en mötesplats för alla forskare med verksamhet om och i polarområdena, fjällen samt andra nordliga områden. Syftet är att genom arbetsgrupper och nätverkande ge tvärvetenskapliga kontaktytor mellan forskare, Polarforskningssekretariatet och andra aktörer. Myndighetsföreträdare och andra är välkomna som observatörer. I dagsläget har Polarforum drygt 300 medlemmar från cirka 40 svenska lärosäten.

Polarforum

Forskningsprogram

Forskningsprogrammen Swedish Arctic Research Programme (SWEDARCTIC) och Swedish Antarctic Research Programme (SWEDARP) utformas i samarbete med Vetenskapsrådet.

Svenska nationella polarforskningsprogram – 2014 och framåt

Forskningsplattformar

Polarforskningssekretariatets fasta infrastruktur för forskning omfattar Abisko naturvetenskapliga station, forskningsstationerna Wasa och Svea i Dronning Maud Land i Antarktis samt isbrytaren Oden. Forskningsplattformarna utvecklas och anpassas efter forskarnas behov.

Läs mer om forskningsplattformarna:

Internationellt samarbete

Om du som forskare är intresserad av ett speciellt område eller en viss infrastruktur i polarområdena, så kan vi ofta hjälpa dig att komma dit även om vi inte har egna resurser i området. Sekretariatet arbetar kontinuerligt för att ge svenska forskare tillgång till alla områden i Arktis och Antarktis, på land och i hav. Vi har långvariga och goda relationer med en lång rad operatörer och forskningsinstitut, och det finns olika internationella nätverk som knyter samman forskningsstationer och fartyg. Vi har också bilaterala samarbeten med exempelvis USA, Norge (Svalbard), Ryssland, Finland och Tyskland.

APECS Sweden

Polarforskningssekretariatet stöder den svenska delen av Association of Polar Early Career Scientists (APECS). APECS Sweden arbetar för att underlätta tvärvetenskapliga och internationella samarbeten och erbjuder nätverk och karriärutveckling för yngre forskare i Sverige.

APECS Sweden