Header image

Forskning

Fältkurshandbok

FältkurshandbokSedan produktionen av handboken har vissa rutiner och tillvägagångssätt ändrats vid Polarforskningssekretariatet. Stora delar av informationen i boken är dock fortfarande aktuell och användbar inför arbete i fält.

Polarforskningssekretariatets fältkurshandbok, Field Course Handbook, är skriven och framtagen av personal på Polarforskningssekretariatet i samråd med experter. Boken är obligatorisk läsning för deltagare i sekretariatets polarforskningsexpeditioner, och ska ses som ett komplement till de fältkurser som anordnas inför expeditioner.

Fältkurshandboken kan laddas ner i pdf-format. Expeditionsdeltagare kan också rekvirera boken i tryckt form från Polarforskningssekretariatet. Boken är skriven på engelska. Förslag på kompletteringar och förbättringar tas tacksamt emot per e-post till jan-ola.olofsson@polar.se.

Field Course Handbook (2,3 MB)

Map Appendix (3,9 MB)