Header image

Forskning

Svenska nationella polarforskningsprogram – 2014 och framåt

Under 2013 genomfördes en gemensam utlysning för logistikstöd till forskningsprojekt i polarregionerna utanför Sverige av Vetenskapsrådet i samarbete med Polarforskningssekretariatet. Myndigheterna har i uppdrag att dela på ansvaret för långsiktig planering av svensk polarforskning och utför uppdraget med hjälp av bland annat gemensamma utlysningar.

Kvaliteten på svensk polarforskning är mycket god, och de projekt som kortfattat beskrivs i den framtagna färdplanen är utvalda att ingå i de nationella forskningsprogrammen SWEDARCTIC (svensk forskning i Arktis) och SWEDARP (svensk forskning i Antarktis) och att få stöd till expeditioner av Polarforskningssekretariatet.

– Den vetenskapliga kvaliteten avgör självklart prioriteringarna i den internationella polarforskningen, och genom samarbetet med Vetenskapsrådet får vi kvaliteten i svenska forskningsprojekt bekräftad innan vi söker samarbete med internationella aktörer, säger Magnus Tannerfeldt, seniorrådgivare på Polarforskningssekretariatet.

– På Vetenskapsrådet är vi mycket nöjda med resultatet av utlysningen och samarbetet med Polarforskningssekretariatet. Projekten granskades både i Vetenskapsrådets ordinarie ämnesindelade beredningsgrupper och i en särskild internationell polarpanel sammansatt av ledamöter med antingen ämneskompetens eller expertis inom polarforskning och forskningsoperationer i polarområdena, säger Mats Andersson, forskningssekreterare med ansvar för polarforskning på Vetenskapsrådet.

Polarforskningen idag är, liksom mycket annan forskning, i hög utsträckning internationell. Svenska forskare ingår i betydande utsträckning i internationella grupperingar och många polarforskningsprojekt drivs utanför ramen av de nationella programmen SWEDARCTIC och SWEDARP. Färdplanens projekt utgör endast en del av den forskning som genomförs i polartrakterna av svenska forskare, och den har till syfte att beskriva de projekt som är prioriterade för stöd från Polarforskningssekretariatet och som ingår i de nationella polarforskningsprogrammen.

Ladda ner färdplanen

Trycksaken går även att beställa från office@polar.se.

Sidebar-image

Läs forskarnas bloggar från expeditionerna i Arktis och Antarktis.

Sidebar-image

I Svenska nationella polarforskningsprogram – 2014 och framåt beskrivs de forskningsprojekt som är prioriterade för stöd från Polarforskningssekretariatet.