Header image

Forskning

Stöd till polarforskning

Polarforskningssekretariatets uppdrag är att samordna och främja svensk polarforskning. Det gör vi bland annat genom att erbjuda ansökningsbaserat stöd, enligt följande:

Operativt stöd till forskning i polarområdena

Stöd kan sökas för att genomföra fältarbeten som syftar till att samla in data och prover i polarområdena. Stödet ges på tre olika nivåer: programnivå, projektnivå och stöd i mindre omfattning.

Operativt stöd till polarforskning

Forskning vid Abisko naturvetenskapliga station

Polarforskningssekretariatet är huvudman för Abisko naturvetenskapliga station. Forskare som vill bedriva verksamhet vid forskningsstationen ansöker direkt till stationen.

Abisko naturvetenskapliga station

Stöd till nätverksaktiviteter

Polarforskningssekretariatet erbjuder stöd för att täcka kostnader för arrangemang som bidrar till att stärka nätverk och koordinera aktiviteter inom svensk polarforskning.

Utlysning av stöd till polara nätverksaktiviteter