Header image

Forskning

Polarnätverk

Polarforskningssekretariatet erbjuder stöd till vetenskapliga nätverk inom ämnesområden med relevans för svensk polar- och fjällforskning. Både nya och redan existerande nätverksbildningar kan erhålla stöd. Syftet med stödet är att ge bättre förutsättningar för att kunna skapa en nationell diskussion i nätverkets ämnesområde. Därför är ett av villkoren för stödet att alla forskare med intresse i nätverkets ämnesområde ska erbjudas att delta i dess aktiviteter.

Den nationella spridningen säkras genom att information och dokumentation om nätverkens aktiviteter publiceras och distribueras via Polarforskningsekretariatets kommunikationskanaler. Nätverken och dess aktiviteter ska huvudsakligen rikta sig till forskare vid svenska lärosäten, men involvering av forskare från andra länder, i synnerhet från de nordiska, välkomnas.

Utlysning av polara nätverksaktiviteter

Sista ansökningsdag är 6 mars 2017.

Utlysning av polara nätverksaktiviteter

Polarnätverk

Följande polarnätverk fick stöd av Polarforskningssekretariatet 2016:

  • 30th International forum for research into ice shelf processes (FRISP) 2016
  • Future priorities for Arctic terrestrial expeditions (FATE)
    Minnesanteckningar från FATE workshop, maj 2016 (pdf)
  • Swedish Antarctic Research Network (SARNET)
  • Workshop om Människan, klimatet och smältande snö i fjällen

Följande polarnätverk fick stöd av Polarforskningssekretariatet 2013–2015:

Sidebar-image

Läs forskarnas bloggar från expeditionerna i Arktis och Antarktis.

Sidebar-image

I Svenska nationella polarforskningsprogram – 2014 och framåt beskrivs de forskningsprojekt som är prioriterade för stöd från Polarforskningssekretariatet.