SWEDARCTIC 2014

Den största expeditionen under Arktissäsongen 2014 var det svensk-rysk-amerikanska samarbetet SWERUS-C3. Under drygt 90 dagar arbetade sammanlagt ett 80-tal forskare ombord på isbrytaren Oden i Arktiska oceanen.

Under säsongen gav Polarforskningssekretariatet även stöd till forskningsexpeditioner till Svalbard, Framsundet och Alaska.

Expeditioner

SWERUS-C3

SWERUS-C3 var en internationell forskningsexpedition med isbrytaren Oden i Arktiska oceanen.

Glaciologi 2014

Monitorering av parametrar för optimering av massförlust från arktiska glaciärer.

Turism

Nuvarande och framtida turismutveckling av ryska bosättningar på Svalbard: Utforskning av perspektiv och möjligheter.

PREPARED

Under två veckor i juni 2014 arbetade forskare från Göteborgs universitet ombord på det norska forskningsfartyget G.O. Sars i Framsundet mellan Grönland och Svalbard.

Alaska

En forskare från Stockholms universitet deltog i juni 2014 i en forskningsexpedition till bergskedjan Brooks Range i Alaska. Forskargruppen färdades med helikopter längs den östra sidan av Mount Doonerak och samlade in geologiska prover.

ICEBOUND

Den snabba uppvärmningen i Arktis, som delvis är en effekt av att snö och is smälter i rask takt, påverkar klimatet även på lägre breddgrader. Forskare vid Göteborgs universitet deltog under två veckor i augusti 2014 i en expedition till Svalbard för att lära sig mer om Arktis klimat i ett historiskt perspektiv.

Sidebar-image

Läs forskarnas bloggar från expeditionerna i Arktis och Antarktis.

Sidebar-image

I Svenska nationella polarforskningsprogram – 2014 och framåt beskrivs de forskningsprojekt som är prioriterade för stöd från Polarforskningssekretariatet.