Header image

Miljöarbete

Polarforskningssekretariatet arbetar aktivt för ett förbättrat skydd av miljön i polarområdena. Vi är även tillstånds- och tillsynsmyndighet för Lag (2006:924) om Antarktis.

Content image