Header image

Miljöarbete

Miljöövervakning i Antarktis

Ett miljöövervakningsprogram är framtaget för att kontrollera verksamhetens påverkan på miljön runt de svenska stationerna Svea och Wasa i Antarktis.

Programmet finns närmare redovisat i Caroline Watiers examensarbete ”Environmental Monitoring at Swedish Research Stations in Antarctica”.

Environmental Monitoring at Swedish Research Stations in Antarctica (1,7 MB)

Syftet med programmet är att bevaka och utvärdera påverkan av mänskliga aktiviteter i ett långsiktigt perspektiv. Bland annat görs provtagningar av snö och mark för att kontrollera inverkan av och förutse tendenser till bränslespill i Antarktis.