2016-12-30

Slutrapport om behov av ett isbrytande forskningsfartyg

Regeringsuppdraget  att utreda statens behov av ett isbrytande forskningsfartyg har idag slutrapporterats. Slutrapporten  innehåller en fortsatt och fördjupad analys...

Läs mer
2016-12-20

Läs nya Polarnytt nr 7, december 2016

I nya numret av Polarnytt går det bland annat att läsa om årets forskningssäsong som har börjat i Antarktis, ARICE som samordnar isbrytarflottan, nya forskningsprojekt...

Läs mer
2016-12-15

Antarktisexpedition undersöker inlandsisens historia

Idag inleds den svenska Antarktissäsongen inom forskningsprogrammet SWEDARP 2016/17. Säsongens expedition består av två delar: underhållsarbete på forskningsstationen ...

Läs mer
2016-11-18

Välkommen till Polarforum 2016

Välkommen till en tvådagarskonferens om möjligheter och samarbeten inom svensk polarforskning. Under Polarforum ges utrymme för diskussion om aktualiteter, möjligheter...

Läs mer
2016-11-15

Supporting Arctic Science

Nu finns en summering av Arktisforskningsmötet Arctic Science Ministerial som hölls i Washington, DC, 28 september. Sverige var ett av 25 inbjudna länder till mötet ...

Läs mer