2013-12-13

IceCube: årets genombrott inom fysikforskningen

Forskningsprojektet IceCube, där forskare från Stockholms och Uppsala universitet har en framträdande roll, har enligt den brittiska tidskriften Physics World gjort år...

Läs mer
2013-12-11

China-Nordic Arctic Research Center

10 december samlades representanter från Kina och fem nordiska länder i Shanghai för att skriva på ett samarbetsavtal om forskning i Arktis och inviga China-Nordic Arc...

Läs mer
2013-11-29

Polarforskning på nordsamiska

Enligt Språklag (2009:600) ska det finnas möjlighet att kommunicera på minoritetsspråk som ligger i förvaltningsområden för språken. Abisko naturvetenskapliga station ...

Läs mer
2013-11-29

Beslut om stöd till polarforskning

I Polarforskningssekretariatets och Vetenskapsrådets stora utlysning om stöd till polarforskning har nu tio forskningsprojekt antagits för fortsatt planering. I utlysningen rankades projekt vetenskapligt av Vetenskapsrådet, och utifrån den rankingen prioriterar Polarforskningssekretariatet sin fortsatta expeditionsverksamhet.

Läs mer
2013-10-25

Årsbok 2012 vann Svenska Publishing-Priset

För andra året i rad vann Polarforskningssekretariatets årsbok Svenska Publishing-Priset i kategorin Årsredovisningar/Verksamhetsberättelser – övriga. Juryns motiverin...

Läs mer