Header image

Om oss

Fartyg

Isbrytaren Oden

Oden

Oden vid Petermannfjorden 2015. Foto: Martin Jakobsson

Isbrytaren Oden är en av världens mest kraftfulla isbrytare. Redan under konstruktionen förbereddes isbrytaren även för forskning i polarområdena. Oden har kontinuerligt anpassats ytterligare för forskningsuppgifter och är i dag en av de främsta forskningsplattformarna i polarhaven.

Polarforskningssekretariatet och Sjöfartsverket har i samverkan sedan 1991 regelbundet genomfört forskningsexpeditioner med Oden i polarområdena. Den 7 september 1991 nådde isbrytaren, som första icke-atomdrivna fartyg, Nordpolen och sedan dess har Oden varit vid Nordpolen vid ytterligare sju tillfällen, senast den 21 augusti 2016. Under fem säsonger har isbrytaren även arbetat i Antarktis, inom ramen för ett svensk-amerikanskt forskningssamarbete.

Den stora flexibiliteten med forskningscontainrar, laboratorier och vinschar gör att forskare inom många olika discipliner kan utnyttja fartyget utifrån sina behov. Fartyget har med stor framgång använts för såväl maringeologi och oceanografi som ekologisk forskning och atmosfärforskning i Arktis och Antarktis.

Broschyr om isbrytaren Oden (1,3 MB)

Allmän information

Byggd: 1988 av Götaverken AB, Arendal, Göteborg
Levererad: Januari 1989
Hemmahamn: Luleå
Ägare: Sjöfartsverket
Isklass: GL 100 A5 ARC3

Signalbokstäver: SMLQ
IMO-nummer: 8700876
MMSI-nummer: 265182000

Längd ö.a.: 107,75 m
Bredd: 31,2 m
Höjd: 42,5 m
Djupgående: 8,5 m
Deplacement: 13 000 ton

Tekniska data

Huvudmaskineri: 4×8 cylinder Sulzer ZA 40S
Total effekt: 24 500 hp
Hjälpmaskin: 4×6 cylinder Sulzer AT 25 H (1,200 kW/st)
Nödgenerator: 1 Cummins KTA-38G2 600 kW

Kapacitet

Hastighet i öppet hav: 11 knop (maxhastighet 16 knop)
Isbrytningsförmåga: 1,9 m is vid 3 knop
Aktionstid: 27 000 NM/100 dygn i öppet hav
Besättning: <22
Bunkerolja: 3 380 m3
Dieselolja: 990 m3
Smörjolja: 100 m3
Färskvatten: 310 m3
Ballastvatten: 3 650 m3
Färskvattengenerator: 20 m3/dygn

Utrustning på däck

Bogseringsvinsch: 150 ton, bromskraft 300 ton
A-ram: 15 ton
Kran på akterdäck: 10 ton vid 10 m
Skylift på fördäck: 1,5 ton
Containerkapacitet: 40 TEU, containrar kan kopplas ihop med fartygets system
Moon pool: För provtagning
Helikopterdäck

Odens skrovtjocklek
Odens skrov är 48 mm tjockt i fören och aktern.

Sjöfartsverkets faktablad om isbrytaren Oden

Övriga fartyg

Några övriga fartyg som har chartrats av Polarforskningssekretariatet och använts som expeditionsfartyg är: 50 Let Pobedy (LOMROG), Louis S. St-Laurent (Tundra Northwest 1999), SA Agulhas (SWEDARP 1997/98), Polar Queen, som numera heter Ernest Shackleton (SWEDARP 1996/97) och Akademik Fedorov (SWEDARP 1991/92, Tundra Ecology -94 och SWEDARP 1999/2000 och 2002/03).

Sidebar-image

I Polarforskningsportalen går det att läsa mer om sommarens aktuella expeditioner inom det svenska Arktisforskningsprogrammet SWEDARCTIC.

Sidebar-image

I Svenska nationella polarforskningsprogram – 2014 och framåt beskrivs de forskningsprojekt som är prioriterade för stöd från Polarforskningssekretariatet.