Header image

Om oss

Forskningsstationer

Abisko naturvetenskapliga station

Abisko naturvetenskapliga station har en unik ställning inom den arktiska forskningen, framförallt genom långa mätserier och fördelaktigt läge i norra Sverige. Sedan drygt 100 år pågår forskning vid stationen; redan 1913 inleddes meteorologiska observationer samt mätning av snödjup och Torneträsks is. I dag domineras verksamheten av forskning kring miljö och klimatförändringar som utförs genom övervakning, experiment och modellering.

Abisko naturvetenskapliga station är en modern forskningsstation med många olika naturtyper i omgivningarna, vilket är en fördel ur forskningssynpunkt. Stationen är lättillgänglig, trots att den ligger cirka 200 km norr om Polcirkeln, tack vare närheten till landsväg, järnväg och flygplats. Forskningsstationen besöks årligen av cirka 500 forskare från Sverige och världen, men det bedrivs också en omfattande undervisning, och åtskilliga konferenser och vetenskapliga möten äger rum där.

Broschyr: Abisko naturvetenskapliga station (2,7 MB)

Abiskoögat: mätserier från Abisko

Abisko naturvetenskapliga station

Abisko naturvetenskapliga station. Foto: Philipp Theuring

Wasa och Svea

Polarforskningssekretariatet driver två forskningsstationer i Dronning Maud Land i Antarktis: Wasa och Svea. Placeringen av både Wasa och Svea lämpar sig för forskning inom många discipliner som exempelvis glaciologi, geodesi, miljö, medicin, epidemiologi, mikrobiell ekologi och atmosfärforskning.

Broschyr: Wasa och Svea (975 kB)

Film om bygget av Wasa och Svea:

Wasa

Forskningsstationen Wasa byggdes på Vestfjella i Dronning Maud Land under 1988/89 års Antarktisexpedition. Stationen är belägen 73°03’S, 13°25’W på nunataken Basen. I närheten ligger den finska stationen Aboa som tillsammans med Wasa utgör den så kallade Nordenskiöldbasen.

Huvudbyggnaden är 17,5×7,6 m, byggd i trä och står på 1,5 m höga stolpar för att undvika ansamling av drivsnö. Stationshuset består av fyra sovrum, sällskapsrum och ett stort kök. Desutom finns bastu, dusch och tvättstuga. Stationen har plats för 12–16 personer.

I nära anslutning till huvudbyggnaden ligger generatorhuset, en byggnad på 7,5×6 m, som förutom generatorer rymmer snösmältningsanläggning och verkstad. Som förråd används 20-fots containrar.

Wasa

Forskningsstationen Wasa. Foto: Cecilia Selberg

Svea

Stationen Svea byggdes under 1987/88 års Antarktisexpedition och var den första svenska forskningsstationen i Antarktis sedan Maudheim 1949 och Snow Hill Station 1901. Svea ligger i Heimefrontfjella, ca 40 mil från kusten, i nischdalen Scharffenbergbotnen på 74°35’S, 11°13’W.

Stationen är byggd av två sammanfogade glasfibermoduler. Den är ca 12 m², har fyra bäddar och ett pentry.

Svea används periodvis under fältsäsongerna och var huvudbas under 1992/93 års expedition, då kapaciteten utvidgades med hjälp av en bostadsmodul och en verkstads-/förrådscontainer.

Svea

Göran Thor studerar lavar vid forskningsstationen Svea. Foto: Carl Lundberg

Sidebar-image

I Polarforskningsportalen går det att läsa mer om sommarens aktuella expeditioner inom det svenska Arktisforskningsprogrammet SWEDARCTIC.

Sidebar-image

I Svenska nationella polarforskningsprogram – 2014 och framåt beskrivs de forskningsprojekt som är prioriterade för stöd från Polarforskningssekretariatet.