2014-11-04

Öppet skepp på isbrytaren Oden i Stockholm

Välkomna till isbrytaren Oden, en isbrytare av världsklass och en ledande forskningsplattform i polarhaven. Oden var det första icke atomdrivna fartyg som nådde Nordpolen, och sedan dess har isbrytaren varit där vid ytterligare sex tillfällen. Under fem säsonger har Oden även arbetat i Antarktis.

I år har Oden genomfört sin tjugonde polarforskningsexpedition och under drygt 90 dagar i Arktiska oceanen gjort mätningar i områden som inte kan nås utan en kraftfull isbrytare. På sin väg till hemmahamnen Luleå, och isbrytartjänstgöring i Bottenviken, stannar Oden till i Stockholm.

Forskare och besättning hälsar välkomna till Öppet skepp på isbrytaren Oden. Det är en unik möjlighet att få inblick i forskningens arbete och vardag ombord på den över 100 meter långa isbrytaren.

Välkomna till isbrytaren Oden, en isbrytare av världsklass och en ledande forskningsplattform i polarhaven.

Tid: Söndag 9 november kl 11.00–16.00
Plats: Kajplats vid Fotografiska (Stadsgården 160), Stockholm

Polarforskningssekretariatet har till uppgift att främja förutsättningarna för och samordna svensk forskning och utveckling i polarområdena. I november uppmärksammar vi trettio års arbete med att skapa möjligheter för svensk forskning i såväl Arktis och Antarktis som i den subarktiska svenska fjällkedjan.

Sjöfartsverket är ägare och har driftansvaret för de svenska isbrytarna inklusive isbrytaren och forskningsfartyget Oden.

oppetskepp-oden-stockholm