Header image

Publikationer

Böcker

Fältkurshandbok

Syftet med denna fältkurshandbok är att förse deltagarna i Polarforskningssekretariatets forskningsexpeditioner med praktisk information. Deltagarna får ett tryckt exemplar av denna bok, som ska ses som ett komplement till den obligatoriska fältkurs som ingår i förberedelserna för alla expeditionsdeltagare. 102 s. Utgiven 2004. ISBN 91-9751-2-8.

Läs mer om fältkurshandboken

Polarforskning och expeditioner. Polarforskningssekretariatet 1984–1994

Polarforskningssekretariatet har sedan det grundades 1984 organiserat och genomfört ett flertal framgångsrika större och mindre forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis. Denna jubileumsbok speglar dels organisationen bakom expeditionerna, dels forskningsprogrammen. Boken beskriver också det internationella samarbetet och miljöfrågor, som spelar en viktig roll i sekretariatets verksamhet. I en faktadel finns bland annat uppgifter om expeditionsdeltagare, kartor, ekonomi, utgiven litteratur och information om de svenska forskningsstationerna Wasa och Svea. 150 s. Utgiven 1994. ISBN 91-972261-2-2. Endast arkivexemplar.

Swedish Polar Bibliography. A Guide to Swedish Literature of Polar Research 1945–1989. With Supplement 1990–1992

Bibliografin är ett hjälpmedel för den som söker information om litteratur som rör såväl polarforskning i allmänhet, som specifika ämnen inom området. 202 s. Utgiven 1993. ISBN 91-970769-1-0.

Swedish Polar Bibliography. A Guide to Swedish Literature of Polar Research. Supplement 1993–1995

48 s. Utgiven 1996. ISBN 91-972261-1-4.

High Latitudes – A History of Swedish Polar Travels and Research 1758–1980

High Latitudes är professor Gösta Liljequists uppskattade verk om svensk polarforskning. Ambitiöst och insiktsfullt skriver han om praktiskt taget allt som har hänt inom svensk polarforskning under 200 år – personer, utrustning, geografi, kronologiska fakta och om politiska och ekonomiska förhållanden som påverkat forskningen. Bokens 608 sidor är rikt illustrerade med fotografier och kartor. Boken är skriven på engelska. Utgiven 1993. ISBN 91-970769-4-5. Pris: 150:- exklusive moms & frakt.

Läs High Latitudes i det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA)

Sweden and Antarctica

En översikt av svensk polarhistoria med tyngdpunkt på Nordenskiölds Antarktisexpedition 1901–1903 och den norsk-brittisk-svenska Antarktisexpeditionen 1949–1952. Denna historiska del är skriven av professor Gösta H. Liljequist, som själv deltog i expeditionen 1949–1952. 93 s. Utgiven 1985. ISBN 91-970769-0-2. Endast arkivexemplar.

Sidebar-image

Två år i rad har Polarforskningssekretariatets årsbok vunnit Svenska Publishing-Priset i kategorin Årsredovisningar/ Verksamhetsberättelser – övriga.

Sidebar-image

Här finns det senaste numret av nyhetsbrevet Polarnytt. Beställ gärna en prenumeration, så kommer Polarnytt direkt till din e-post 6–8 gånger per år.