Header image

Publikationer

Expeditionsrapporter

Swedish-Russian Tundra Ecology-Expedition 1994. A Cruise Report

Sommaren 1994 genomförde Sverige och Ryssland en gemensam forskningsexpedition längs den sibiriska kusten med inriktning på den arktiska tundrans ekologi och speciellt terrester biologi. En unik expedition, eftersom det var första gången sedan Nordenskiölds Vegafärd 1878–80, som ett internationellt forskarlag fick möjlighet att göra landsstigningar längs den ryska ishavskusten. Utgiven 1995. ISSN: 1104-2559. ISBN: 91-972261-8-1.

Swedish Antarctic Research Programme 1993/94. Dronning Maud Land, South Pole, Bellingshausen and Amundsen Seas, South Georgia. A Cruise Report

Redogör för den svenska expeditionen till Dronning Maud Land med forskningsprojekt inom glaciologi, geodesi, miljö och medicin. Dessutom beskrivs AMANDA, Antarctic Muon And Neutrino Detector Array, ett svensk-amerikanskt astrofysiskt projekt på Sydpolen samt ett marinkemiskt och ett zoologiskt projekt i haven runt Antarktis. 96 s. Utgiven 1995. ISSN 1104-2559. ISBN 91-972261-6-5.

Swedish Antarctic Research Programme 1992/93. Dronning Maud Land, Weddell Sea, James Ross Island, South Georgia. A Crusie Report

Beskriver svensk verksamhet i Antarktis under sommaren 1992/93. Det svenska forskningsprogrammet bestod av en terrester (landbaserad) del i Dronning Maud Land och en marin del i södra Weddellhavet. 112 s. Utgiven 1995. ISSN 1104-2559. ISBN 91-972261-4-9.

Swedish Research in Svalbard. A Cruise Report

Ger dels en historisk, rikt illustrerad, tillbakablick och dels en beskrivning av dagens verksamhet på Svalbard. Med skildringar av projektledare och forskare inom de aktuella forskningsprogrammen atmosfärkemi, geologi och glaciologi.126 s + karta. Utgiven 1994. ISBN 91-2261-0-6.

Swedish Antarctic Research Programme 1991/92. Dronning Maud Land, Livingston Island, South Georgia. A Cruise Report

Beskriver forskningsprogrammet i Antarktis och på Sydgeorgien under sydsommaren 1991/92. De olika projekten är geologi, geodesi, glaciologi, biologi, byggforskning, zoologi, klimatforskning, miljöforskning och övervakning. 114 s. Utgiven 1992. ISBN 91-970769-8-8.

Swedish Arctic Research Programme 1991. International Arctic Ocean Expedition 1991. Icebreaker Oden. A Cruise Report

En redogörelse om fartygsexpeditionen i Arktis 1991 med forskningsprogrammen oceanografi, marinkemi, biologi, atmosfärkemi, fjärranalys och skeppsteknologi. 128 s. Utgiven 1992. ISBN 91-970769-6-1.

Swedish Antarctic Research Programme 1990/91. South Georgia. A Cruise Report

Beskriver den svenska expeditionen till Sydgeorgien och forskningsprojekten biologi, limnologi, zoologi och klimatforskning. 95 s + karta. Utgiven 1992. ISBN 91-970769-5-3.

Swedish Antarctic Research Programme 1989/90. A Cruise Report

Den svenska Antarktisexpeditionen 1989/90 till Dronning Maud Land med forskningsprogrammen geologi, glaciologi och byggforskning. 43 s. Utgiven 1991. ISBN 91-970769-3-7. Endast arkivexemplar.

Swedish Antarctic Research Programme 1988/89. A Cruise Report

Beskriver en av de största svenska Antarktisexpeditioner någonsin med M/S Stena Arctica till Antarktiska halvön och Dronning Maud Land samt de olika deltagande forskningsprojekten inom områdena oceanografi, glaciologi, geologi och byggforskning. 180 s. Utgiven 1990. ISBN 91-970769-2-9. Endast arkivexemplar.

Sidebar-image

Två år i rad har Polarforskningssekretariatets årsbok vunnit Svenska Publishing-Priset i kategorin Årsredovisningar/ Verksamhetsberättelser – övriga.

Sidebar-image

Här finns det senaste numret av nyhetsbrevet Polarnytt. Beställ gärna en prenumeration, så kommer Polarnytt direkt till din e-post 6–8 gånger per år.