Header image

Publikationer

Svensk polarbibliografi

Svensk polarbibliografi omfattar svensk vetenskaplig litteratur med anknytning till Arktis och Antarktis, främst inom ramarna för polarforskningsprogrammen SWEDARCTIC och SWEDARP. Bibliografin är helt digitaliserad och finns inom den nationella databasen DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) som en sökbar webbportal.

Gå till Svensk polarbibliografi i DiVA

Svensk polarbibliografi för åren 1945–1992 går att ladda ner i pdf-format:

Svensk polarbibliografi 1945–1992 i DiVA

Bibliografin över publikationer från Abisko naturvetenskapliga station kommer i ett senare skede att digitaliseras, men finns tills vidare här:

Abiskobibliografi

Nya publikationer och uppdateringar

Polarbibliografin uppdateras med nyinsända publikationer, rättelser och kompletteringar. Sök, bläddra och kontrollera gärna att dina egna och andras polarpublikationer finns med!

Varje bibliografisk post innehåller förutom ämnesord i förekommande fall även namn på den expedition som har stöttats av Polarforskningssekretariatet.

Alla publikationer som härrör från forskningsprogrammen SWEDARCTIC och SWEDARP ska i enlighet med avtalet om stöd från Polarforskningssekretariatet publiceras i bibliografin.

Lämna gärna även synpunkter, samt tips på svenska polarpublikationer som inte finns med i bibliografin.

Så här skickar du in dina referenser

Om DiVA

DiVA är en gemensam söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 30 lärosäten.

Mer information om DiVA

Sidebar-image

Två år i rad har Polarforskningssekretariatets årsbok vunnit Svenska Publishing-Priset i kategorin Årsredovisningar/ Verksamhetsberättelser – övriga.

Sidebar-image

Här finns det senaste numret av nyhetsbrevet Polarnytt. Beställ gärna en prenumeration, så kommer Polarnytt direkt till din e-post 6–8 gånger per år.