Header image

Publikationer

Skicka referenser till Svensk polarbibliografi

Svensk polarbibliografi omfattar svensk vetenskaplig litteratur med anknytning till Arktis och Antarktis, inom ramarna för polarforskningsprogrammen SWEDARCTIC och SWEDARP.

För att få med så mycket information som möjligt och minska risken för överföringsfel, föredrar vi filformat i följande fallande prioritetsordning. Vi vill gärna ha en pdf av publikationen, vilket också är ett krav för de projekt där Polarforskningssekretariatet har beviljat stöd.

  1. Om dina publikationer redan finns i ditt lärosätes publikationsdatabas (DiVA, SwePub, LUP, GUP, SLUPub etc.) kan du exportera och skicka referensinformationen som en fil. Vi föredrar formaten SwePub MODS eller MARCXML, eftersom de innehåller mest information.
  2. Om dina publikationer finns på Web of Science, Scopus, SciVerse eller i annan publikationsbas, alternativt om dina publikationer finns lokalt i din egen EndNote-databas, kan du exportera referenserna i BibTeX eller EndNote-format och skicka till oss.
  3. Om dina publikationer inte finns i någon databas, kan du skicka fullständig referensinformation samt publikationen som en pdf.

Skicka de exporterade filerna eller referensinformationen till publikationer@polar.se.

Glöm inte att ange om publikationen kan kopplas till en eller flera expeditioner. Publikationer som är kopplade till en expedition visas även i Polarforskningsportalen.

Sidebar-image

Två år i rad har Polarforskningssekretariatets årsbok vunnit Svenska Publishing-Priset i kategorin Årsredovisningar/ Verksamhetsberättelser – övriga.

Sidebar-image

Här finns det senaste numret av nyhetsbrevet Polarnytt. Beställ gärna en prenumeration, så kommer Polarnytt direkt till din e-post 6–8 gånger per år.