2017-01-26

Utlysning av stöd till polarforskning

Tre stöd för svensk polarforskning är nu öppna för ansökningar.

Operativt stöd på projektnivå: stöd kan sökas för att genomföra fältarbeten som syftar till att samla in data och prover i polarområdena.

Stöd i mindre omfattning (SiMO): genom SiMO erbjuder Polarforskningssekretariatet stöd för att genomföra projekt, eller delar av projekt, som inte kräver så lång tid för förberedelse eller en stor budget.

Stöd för nätverksaktiviteter: stödet täcker kostnader för arrangemang som bidrar till att stärka nätverk och koordinera aktiviteter inom svensk polarforskning.