Besöka Antarktis

Allt område söder om 60°S räknas till Antarktis. Det betyder att Antarktis inte bara består av kontinenten utan även inkluderar omkringliggande öar, hav och shelfisar.

Det bor inga människor i Antarktis, däremot vistas forskare och turister där under delar, eller under hela året.

Eftersom Antarktis varit isolerat från omkringliggande land­områden under många miljoner år finns det stora områden med orörd natur. Det är även värdefullt för forskningen att området och den unika miljön bevaras.

För att resa till Antarktis krävs tillstånd

Lagen (2006:924) om Antarktis tillkom för att ge Antarktis ett starkt miljöskydd. Den reglerar därigenom all svensk vistelse och verksamhet söder om 60°S. Alla svenskar som ska resa till Antarktis eller bedriva någon form av verksamhet där måste ha ett giltigt tillstånd. Svenska medborgare, svenska juridiska personer samt utländska medborgare som bor och verkar i Sverige måste ansöka om tillstånd.

Polarforskningssekretariatet är den myndighet som utfärdar tillstånd för svenska medborgare enligt lag (2006:924) om Antarktis.

Så här söker du tillstånd för att besöka Antarktis

Sidan uppdaterades: 3 maj 2017