Antarktis är ett skyddat område

Antarktis är ett skyddat naturområde och den enda demilitariserade kontinenten i världen. Militära styrkor och installationer är förbjudna och hela Antarktis är tillägnat fredliga och vetenskapliga ändamål.

Antarktisfördraget, som trädde i kraft 1961, är en internationell överenskommelse som styr hur Antarktis ska förvaltas. Idag har ett femtiotal länder undertecknat fördraget. Sverige har varit medlem i fördraget sedan 1984. För att ytterligare skydda den unika miljön och det tillhörande ekosystemet, kompletterades Antarktisfördraget 1991 med Miljöskyddsprotokollet. Genom lagen (2006:924) om Antarktis är reglerna i Miljöskyddsprotokollet införlivade i svensk lagstiftning.

Särskilt skyddade områden

Vissa områden har en flora, fauna, geologi eller kulturhistoria som är så intressant och betydelsefull att den behöver utökat skydd. Områdena benämns Antarctic Specially Protected Areas (ASPA), vilket innebär att området är särskilt viktigt att bevara. Antarctic Specially Managed Areas (ASMA) är ett skyddsområde där det pågår forskningsaktivitet som inte får störas. Historic Sites and Monuments (HSM) är kulturhistoriskt intressanta platser och byggnader som ska bevaras. För att besöka de särskilt skyddade områdena krävs ett kompletterande tillstånd från Polarforskningssekretariatet.

Sidan uppdaterades: 3 maj 2017