Antarctic förliser under Otto Nordenskjölds Sydpolsexpedition 1901 till 1903. Foto: Centrum för vetenskapshistoria, Kungl. vetenskapsakademien

Uppdateringar från CHAQ2020

2020-05-03 Stenhyddan vid Hoppets bukt På expeditionens trettioförsta dag anlände teamet till Hoppets bukt på Antarktiska halvön och den plats där kartografen Samuel A. Duse, arkeologen J. Gunnar Andersson och den norska sjömannen Toralf Grunden byggde en stenhydda i februari 1903. Expeditionsdeltagarna insåg då att en övervintring skulle bli nödvändig och stenhyddan kom att bli deras hem under nio månader. De metertjocka stenväggarna som är ungefär en och en halv … Läs mer…

De två ryska isbrytarna Kapitan Dranitsyn och Admiral Makarov reling mot reling. Makarov försåg Dranitsyn med bränsle så att Dranitsyn kunde fortsätta färden mot Polarstern, rotera forskare och leverera priviant. Foto: Alfred-Wegener-Institut/Steffen Graupner (CC-BY 4.0)

”Det är spännande när de biologiska processerna sätter igång”

Anders Torstensson, forskare vid Uppsala universitet, är en av de MOSAiC-forskare som befinner sig på det tyska forskningsfartyget Polarstern som ligger infrusen i ett isflak i Arktis.

Bildt tagen av Ola Eriksson under Antarktisexpeditionen 2016/17.

Blogg från DML 2019/20

Geodetiska GPS-mätningar vid Svea 2020-02-03 Eric Buchta och Lutz Eberlein från Technische Universität Dresden har genomfört geodetiska GPS-mätningar på berggrunden i området Heimefrontfjella (Dronning Maud Land). De granskade de berggrundsmarkeringar som installerades under säsongen 2004/2005. En av dessa markeringar ligger nära den svenska forskninsgstationen Svea som besöktes vid två tilfällen, 28 januari och 3 februari. Eric Buchta och Lutz Eberlein övernattade även på Svea vid ett tillfälle. I samband med … Läs mer…

Markus Jakobsson och Markus Karasti på bakdäcket på isbrytaren Oden där de placerar ut utrustning för att samla in sedimentkärnor.

Markus Jakobsson och Markus Karasti på bakre däck på isbrytaren Oden där de använder en så kallad gravity corer för att ta upp sedimentkärnor. Foto: Matt O´Regan.

Sedimentkärnor avslöjar hur Grönländsk glaciär smälter

Avsmältningen av havsisen i Arktis och den snabbare smältningen av Grönlands istäcke är två framträdande miljöförändringar som kan påskynda en framtida höjning av havsnivån. Forskare arbetar därför på bred front för att bättre förstå mekanismerna bakom den smältande isen och vilka konsekvenser det kommer att få. Matt O’Regan är forskare på Institutionen för geologiska vetenskaper vid Stockholms Universitet. Hans forskargrupp deltog på polarexpeditionen till Ryderglaciären och det angränsande Lincolnhavet i … Läs mer…