Uppdateringar från CHAQ2020

2020-05-03

Stenhyddan vid Hoppets bukt

Pingviner framför stenhyddan. Foto: Jonathan Westin

På expeditionens trettioförsta dag anlände teamet till Hoppets bukt på Antarktiska halvön och den plats där kartografen Samuel A. Duse, arkeologen J. Gunnar Andersson och den norska sjömannen Toralf Grunden byggde en stenhydda i februari 1903. Expeditionsdeltagarna insåg då att en övervintring skulle bli nödvändig och stenhyddan kom att bli deras hem under nio månader.

De metertjocka stenväggarna som är ungefär en och en halv meter höga byggdes av platta stenar med sand och förmodligen användes fågelspillning som murbruk. Den släde som expeditionsdeltagarna hade med sig placerades ovanpå som en takbjälke, och tältduken hängdes över för att skydda från snö och vind.

Nu har mer än 4 000 bilder tagits av ruinen och den har också laserscannats med hjälp av avancerad utrustning som hjälper till att bygga en tredimensionell bild. Eftersom stenhyddans trädörr inte fick användas behövde forskarna använda en stege för att klättar in och ut ur ruinen i samband med fotograferingarna. Pingvinerna höll dem sällskap hela tiden och blev mer och mer bekväma både med forskarna och deras utrustning.

En åsnepingvin intresserar sig för kameraväskan. Foto: Jonathan Westin

Dessutom har ljudinspelningar gjorts av åsne- och adéliepingviner, vind, vågor som slår mot kusten och fotsteg i lera. Ljudinspelningarna kommer användas tillsammans med den VR-upplevelse av hyddan som forskarna arbetar på. Följ Jonathan Westins arbete på Twitter.

Läs blogginlägget på Melting History:
The Shelter At The Bay Of Hope – av Johannes Westin

2020-02-16

Gunnar Almevik, professor vid Göteborgs universitet, dokumenterar lämningarna av en roddbåt från Nordenskjöldexpeditionen. Foto: CHAQ2020

Efter avslutande arbete vid Marambiobasen, Penguin Bay and Larsen Cairn påbörjade forsningsteamet sin hemfärd. Forskningsexpeditionen avslutades 16 januari 2020.


2020-02-04

Foto: Daniel Mansilla

CHAQ2020 har bidragit med posters till museet på Esperanza, den argentinska forskningsstationen i Antarktis som innehar ett av världens mest sydliga museum. Forskarnas bidrag lämnades över till stationschefen under festliga former.

Postrarna presenterar:

  • Nordenskjölds-expeditionens historia och dess vetenskapliga betydelse
  • en beskrivning av historiska platser och kulturminnen inom Antarktisfördraget
  • den argentinska Antarktisforskaren Gustavo Adolfo Giró Tapper.

Läs blogginlägget på Melting History:
Contributing To The Museum At Esperanza Base – av Kati Lindström

2020-02-04

Laserscannern är uppställd inne i huset på Snow Hill. Foto: Jonathan Westin

En stor del av expeditionsutrustningen består av teknik. Hela 24 kameraförsedda enheter har tagits med till Antarktis. Forskarna vill vara säkra på att få med sig all data som de kan behöva.

För att kunna avbilda huset på Snow Hill i 3D, både utvändigt och invändigt, har två olika tekniker och teknologier använts: Structure-from-Motion och laserscanning. Den modell av laserscanner som forskarna arbetar med har tidigare använts för att avbilda Rom och dess katakomber.

Att genomföra laserscanning i fält kräver noggranna förberedelser och planering, eftersom ett rum kan kräva flera separata scanningar för att skapa en heltäckande bild. Därför är det viktigt att ta reda på var utrustningen ska placeras så att den kan fånga så mycket information som möjligt på så få scanningar som möjligt. Varje scanning tar kraft från batteriet, och möjligheterna att ladda dem i fält är begränsade.

Den digitala dokumentation som nu skapats ger forskare möjlighet att besöka stationen om och om igen för en lång tid framöver. Scanningen har genererat så pass högupplöst data att den kan besvara frågor om allt ifrån djupet på hammarslagen runt individuella spikar till grovheten på järnspisens yta.

Läs blogginlägget på Melting History:
Scanning The Winter Station – av Jonathan Westin

2020-01-31

Mätningar visar att huset på Snow Hill lutar på grund av tinande permafrost. Foto: Gunnar Almevik

Forskarna arbetade vid Snow Hill 11 till 24 januari. Vinterstationen på Snow Hill Island, som argentinarna kallar Casa Suecia (Sverigehuset) de Cerro Nevado, är det viktigaste kvarvarande elementet från Nordenskjöld-expeditionen som pågick 1901 till 1903.

CHAQ 2020-teamet har genomfört laserskanning och drönarbaserad fotogrammetri. Ett syfte med dokumentationen är att kunna erbjuda en virtuell upplevelse till en bredare publik. 5 000 högupplösta bilder har tagits, främst av byggnaden och den närmste omgivningen.

En stor del av tiden har ägnats åt traditionell manuell mätning och ritningar. Det är en metod som tar tid, men som fungerar väl i en extrem fältsituation med begränsad datakraft och elförsörjning. Dessutom kan sol, vind, snö och regn kan påverka den digitala tekniken.

Mätningarna visar bland annat att huset lutar på grund av tinande permafrost, vilket påverkar dess konstruktion. Genom att studera byggnadens skick kan risker identifieras och rekommendationer för möjliga skyddsåtgärder presenteras.

Läs mer i blogginlägget på Melting History:
Como El Musguito En La Piedra (Like Moss On A Stone) – av Gunnar Almevik

2020-01-28

Väderstationen som har installerats på Snow Hill. Foto: Kati Lindström

Nu har CHAQ 2020 installerat en automatisk väderstation vid Snow Hill. Väderstationen ska ge data om det lokala klimatet samt göra det möjligt att jämföra meteorologiska data från Nordenskjöld-expeditionen som ägde rum för nästan 120 år sedan. Därför har väderstationen utrustats med sensorer som kan mäta samma saker som då: solstrålning, jordtemperatur, lufttemperatur, relativ luftfuktighet, vindhastighet och vindriktning. Dessutom placerades ett antal temperatursensorer i rör på lika djup i jorden för att kunna mäta temperaturen i jorden, i det aktiva lagret och i permafrosten.

Väderstationen har förberetts i nästan ett år. Polarforskningssekretariatet har stöttat med finansieringen av hårdvaran och Niklas Rakos vid Abisko naturvetenskapliga station har designat väderstationen med alla dess komponenter.

I slutet av november fick CHAQ 2020-teamet en genomgång av hur väderstationen ska installeras, men ett par saker saknades för att kunna slutföra arbetet. Forskarna behövde skaffa ett batteri i Argentina och en mast som stationen kunde monteras på.

Forskarna har döpt väderstationen till Bodman Automatic Weather Station efter Gösta Bodman. Han var född i Råneå i Norrbotten och arbetade som meteorolog vid Nordenskjölds-expeditionen. Nu samlar väderstationen in data som kommer vara till stor nytta för hur de historiska lämningarna på Snow Hill ska kunna bevaras.

Läs mer i blogginlägget på Melting History:
CHAQ2020 Establishes The Bodman Automatic Weather Station – av Dag Avango


2020-01-26

Den argentinska stationen Esperanza och lämningarna av stenhyddan. Foto: Kati Lindström

14 dagars fältarbete på Snow Hill är nu klart, och teamet har därefter rest med helikopter till den argentinska forskningsstationen Esperanza i Hope Bay beläget på Trinityhalvön i Antarktis. Där finns även en stenhydda som byggdes under Nordenskjölds expedition. 

Läs mer i blogginlägget på Melting History:
Next Station: Esperanza! – av Kati Lindström


2020-01-22

Huset på Snow Hill som byggdes under den första svenska Antarktisexpeditionen 1901-1904 under ledning av Otto Nordenskjöld.
Huset på Snow Hill som byggdes under den första svenska Antarktisexpeditionen 1901-1904 under ledning av Otto Nordenskjöld. Foto: Kati Lindström.

Full aktivitet råder på Snow Hill där forskarna arbetar med att dokumentera byggnaden och dess artefakter från Nordenskjöld-expeditionen.

Läs mer i blogginlägget på Melting History:
Full Activity In The Winter Station – av Jonathan Westin


2020-01-15

CHAQ 2020 lämnade Buenos Aires militära flygplats 10 januari i ett Herkulesplan. Fem timmar senare mellanlandade forskarna på det militära flygfältet i Rio Gallegos i södra Argentina för att sedan flyga de sista tre och en halv timmarna över Drakpassagen (sundet mellan Sydamerika och Antarktiska halvön). 11 januari landade teamet på flygfältet vid den argentinska forskningsstationen Marambio.

Morgonen efter lastades all utrustning in i helikoptrar – allt ifrån vetenskapliga instrument som drönare, laserscanner, kameror och en automatisk väderstation till anteckningsböcker och mat som ska räcka till sju personer i flera veckor, tält, kommunikationsutrustning, generator, bränsle, gas och kläder.

En kort flygtur senare landade forskarna på ön Snow Hill. De satte upp sitt fältläger som nu består av två rymliga sovtält och ett tält vardera för förvaring, arbete och matlagning. Och såklart ”badrumstältet” som placerades bakom moränryggen. Det var ett stort ögonblick för forskarna som nu kunde påbörja det arbete som de planerat för under det senaste året.

Fältarbetet startade 12 januari. Dag Avango och Gunnar Almevik ritade en karta över området medan Jonathan Westin arbetade med att laserscanna Nordenskjölds hus, både ut- och invändigt. Dessutom genomfördes fotografering med hjälp av drönare. Tillsammans ska denna data skapa en 3D-modell av de historiska lämningarna.

Under tiden förberedde expeditionsledaren Pablo Fontana installationen av den automatiska väderstationen. Valerie Contissa, teamets konservator, satte upp ett labb i arbetstältet där hon arbetade med artefakterna från Nordenskjöldsexpeditionen.

Kati Lindström dokumenterade allt arbete genom film och ljudupptagningar.  Materialet ska utmynna i en film vid namn Melting History.

Hector Manuel, teamets logistikansvariga, har funnits till hands för teamet och bland annat hjälpt till med matlagning.

Läs blogginlägget på Melting History:
Setting Up Camp, Finally! – av Dag Avango


2020-01-11

Foto: Comando Conjunto Antarctico

Nu har de äntligen landat i Antarktis!


2020-01-10

Gunnar Almevik, Dag Avango, Kati Lindström och Jonathan Westin på Arlanda.
Gunnar Almevik, Dag Avango, Kati Lindström och Jonathan Westin på Arlanda.

Forskningsteamet lämnade Sverige 26 december. De har bland annat besökt svenska ambassaden i Buenos Aires, ARA Corbeta Uruguay Museum och handlat utrustning inför forskningsexpeditionen.

Idag är de äntligen på väg till de historiska lämningarna. Ovanligt varmt väder i Antarktis har gjort att landningsbanan påverkas och att avresan har försenats med en vecka.

Läs mer i blogginlägget på Melting History


Sidan uppdaterades: 8 maj 2020