Forskning i Abisko

Abisko naturvetenskapliga station

Abisko naturvetenskapliga station är en viktig del av Polarforskningssekretariatets infrastruktur för polarforskning. Här erbjuder vi forskare och studenter ett lättillgängligt sätt att arbeta i en subarktisk miljö med varierad natur – såväl topografiskt och geologiskt som klimatmässigt.

Klimatforskning i Abisko lockar forskare från hela världen

På forskningsstationen bedrivs en rad unika långsiktiga experiment som lockar forskare från hela världen. Varje år tar forskningsstationen emot omkring 200 forskare som studerar björkskogsområden, myrar, fjällheder, alpina och glaciärpåverkade områden, sjöar och vattendrag. Med hjälp av experiment kan forskarna bättre förstå hur ökade koldioxidhalter, UVB-strålning, mark- och lufttemperatur och snödjup påverkar ekosystemen och processerna i dessa system.

Inom de olika forskningsprojekten beaktas alla former av liv i närmiljön, från mikrober till turister, och med tidsperspektiv som varierar från hundratals miljoner år bakåt i tiden till olika framtidsscenarier.

Tillgänglig för forskare, studenter och konferensdeltagare

På forskningsstationen har forskare, studenter och konferensdeltagare tillgång till bland annat laboratorier, växthus, försöksträdgårdar, mötesrum, föreläsningssalar, verkstäder, kök och boende. Som forskare har du också tillgång till fem fältstugor i närheten av stationen.

Datasamling och miljöövervakning

Stationens datasamlingar sträcker sig tillbaka till 1913 och omfattar en mängd olika miljövariabler, till exempel klimat, snödjup och istäckets tjocklek och varaktighet på Torneträsk.

Miljöövervakningen bedrivs även inom områdena hydrologi, vattenkemi, flora och fauna samt fenologi, geomagnetism och atmosfärisk kolisotopsammansättning.

Laboratorier och utrustning

På stationen har vi växthus och försöksträdgårdar samt ca 25 laboratorier, till exempel:

 • allmänna laboratorier
 • geovetenskapligt laboratorium/jordlaboratorium
 • instrumentlaboratorium
 • isotoplaboratorium
 • kemilaboratorium
 • limnologiskt laboratorium
 • mikrobiellt laboratorium
 • mikroskoplaboratorium
 • sterillaboratorium
 • vattenkemiskt laboratorium
 • växtlaboratorium.

Som gäst på stationen har du möjlighet att låna bil och viss fältutrustning, du kan också få tillgång till snöskoter och båt. Under stora delar av året finns det även möjlighet att hyra helikopter för transport i Abiskoområdet.

Under kontorstid är stationen bemannad med kunniga labbvärdar och tekniker som tillsammans har bred kompetens.

Forskningsstationens historia

Redan 1903 byggdes en forskningsstation i Katterjokk, ungefär 35 km väster om Abisko. När stationen brann ned 1910 byggdes en bättre forskningsanläggning i Abisko, där de meteorologiska observationerna och den naturvetenskapliga forskningen kunde inledas 1913.

Den nya forskningsstationen bestod av en träbyggnad och användes fram till 1970. Under stationens första tid, fram till andra världskrigets slut, gjordes undersökningarna under relativt primitiva förhållanden. Under årens lopp har stationen byggts ut för att kunna ta emot fler forskare och successivt har utrustningen moderniserats.

Sedan stationens begynnelse har lufttryck, temperatur, fuktighet, vindar och nederbörd observerats på forskningsstationen och idag finns unika samlingar med miljödata från över 100 års observationer. Det finns också en omfattande dokumentation av forskningsverksamheten i form av vetenskapliga publikationer.

Så här gör du om du vill forska vid stationen

Om du vill forska eller arrangera en kurs eller konferens vid Abisko naturvetenskapliga station fyller du först i ansökningsformuläret på webbplatsen interact-gis.org. Ansök senast 31 mars för att besöka stationen under den aktuella säsongen.

Läs mer om ansökningsprocessen

Hitta hit

Abisko naturvetenskapliga station är lättillgänglig. Du tar dig enklast hit med tåg eller bil. Flygplatserna i Kiruna och Narvik ligger bara 10 mil från Abisko.

Sidan uppdaterades: 15 mars 2019