Om Abiskoögat

Alla figurer är baserade på studien A new climate era in the sub-Arctic: Accelerating climate changes and multiple impacts.

Tack till alla forskare som delat med sig av sin forskning:

  • Magdalena Lundgren (Trädgränser)
  • Margareta Johansson, Lunds universitet (Marktemperatur)
  • Maria Hållmarker (Skogsgränser)
  • Nils Åke Andersson (Flyttfåglar)
  • Rien Aerts, VU University Amsterdam
  • Rik Van Bogaert, Ghent University
  • Torben R. Christensen, Lunds universitet (Marktemperatur)
  • Zhenlin Yang, Oregon State University

Abiskoögat har tagits fram i samarbete med Länsstyrelsen i Norrbotten.

Sidan uppdaterades: 10 april 2017