Ansökningsformulär

Berätta för oss om din forskning eller ditt besök på Abisko naturvetenskapliga station genom att fylla i vårt ansökningsformulär. Ansökan bör göras senast 31 mars för besök under den aktuella säsongen. Ansökningarna hanteras genom webbplatsen NordGIS.

I slutet av april eller i början av maj kommer du att få en bekräftelse eller avslag på din ansökan.

Ett ofullständigt ifyllt formulär kan leda till förseningar i handläggningen av din ansökan.

Till ansökningsformuläret i NordGIS

Sidan uppdaterades: 26 mars 2018