Lokaler och resurser

Laboratorier

På första våningen i A-huset finns laboratorier för kemi, mikroskopi och växter. På bottenvåningen finns två geologilaboratorier. Laboratorierna är fria att använda för alla som vistas på forskningsstationen, men för att underlätta samordning måste du i förväg informera oss om sådana behov. Använd också bokningslistorna som finns vid alla laboratorier.

På bottenvåningen i A-huset finns det ett antal laboratorier som kan tilldelas särskilda forskningsprojekt. Tillgången till dessa laboratorier planeras säsongsvis av stationsledningen. Om du behöver tillgång till eget laboratorium, bör du ange det i din ansökan.

Laboratorievärdar

Abisko naturvetenskapliga station har ett system med laboratorievärdar som hjälper besökarna och ser till att laboratorierna hålls i ordning. Laboratorievärdar är Majlis Kardefeldt och Keith Larson (CIRC).

Kontor och arbetsplatser

På övre våningen i B-huset finns det fyra mindre arbets- och mötesrum. Om de inte är bokade, går det att använda dem för kontorsarbete.

På första våningen och bottenvåningen i A-huset finns det kontor som kan tilldelas till särskilda forskningsprojekt. Användningen av dessa kontor planeras säsongsvis av stationsledningen. Om du behöver tillgång till ett eget kontor, bör du ange det i din ansökan.

Föreläsningssalar och konferenslokaler

En ny, modern föreläsningssal finns i en egen byggnad på stationsområdet. I B-huset finns den gamla föreläsningssalen och fem mindre mötesrum. Ett på bottenvåningen med plats för 12–14 personer och fyra rum på övervåningen med plats för 6–8 personer vardera. Alla salar och rum kan bokas för konferenser, kurser osv.

Förvaring, inklusive frys och kylskåp

Om det är något du vill förvara på annat ställe än i ditt rum, måste du kontakta stationspersonalen – det gäller även för prover i kylskåp och frysrum. Kom ihåg att allt du vill förvara måste märkas och registreras.

I slutet av säsongen, dvs. i slutet av oktober–början av november, gör vi en inventering av alla förvaringsutrymmen. Allt som är omärkt/oregistrerat kommer  att städas bort – inklusive omärkta prover!

Fältstugor

Abisko naturvetenskapliga station har tillgång till fem fältstugor som du kan boka. Myrvillan i Stordalen används främst som en värmestuga och för förvaring av utrustning. Norr om Torneträsk finns två fältstugor vid Jieprinkiedde och Lullihatjårro. Väster om Abisko finns fältstugor vid Latnjajaure och i Kärkevagge. Fältstugorna har enkel standard.

Övriga tjänster

Hyrbilar

Det finns tre bilar att hyra på stationen: två kombibilar och en minibuss. Du bokar hyrbilen i receptionen. Samordna gärna användningen av bilarna, så att så många som möjligt kan få tillgång till dem. Observera att stationspersonalen har förtur till bilarna om de behövs i tjänsten. Om du behöver garanterad tillgång till bil under ditt besök, rekommenderar vi att du hyr bil på Kiruna flygplats.

Skicka saker

Innan du skickar någon utrustning, instrument eller liknande till forskningsstationen, måste du kontakta personal för att säkerställa att det blir rätt. Det är särskilt viktigt om du skickar saker från utlandet. Om du behöver skicka saker från forskningsstationen, kan personalen hjälpa dig med detta. Eventuella kostnader läggs på din faktura.

Stationstekniker och verkstäder

Stationsteknikerna hjälper gärna till om du behöver göra något i verkstaden eller ute i fält. Men ibland har de mycket att göra, så de kanske inte kan hjälpa dig direkt.

Det är inte tillåtet att använda verkstäderna utan tillstånd från någon av stationsteknikerna.

Om du behöver hjälp med något särskilt, till exempel gasförsörjning eller hjälp av en tekniker på ett specifikt datum, bör du ange det i din ansökan.

Sidan uppdaterades: 18 april 2018