Nätverk och samarbeten

Abisko naturvetenskapliga station ingår i flera olika samarbeten och nätverk för forskningsinfrastruktur.

SITES

Swedish Infrastructure for Ecosystem Science, SITES, är en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning. SITES erbjuder unik infrastruktur och kompetens som främjar långsiktig fältbaserad ekosystemforskning av världsklass. Abisko naturvetenskapliga station är en av nio forskningsstationer som ingår.

ICOS Sweden

Integrated Carbon Observation System, ICOS, är en europeisk infrastruktur för forskning om växthusgaser i Europa och angränsande regioner. ICOS är uppbyggt som ett samarbete mellan nationella mätstationer i 17 europeiska länder. Abisko naturvetenskapliga station ingår i det svenska nätverket ICOS Sweden.

INTERACT

International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic, INTERACT, är ett europeiskt program som ger forskare tillgång till forskningsstationer i alla åtta arktiska länder.

CIRC

Forskningen och undervisningen vid Umeå universitets Climate Impacts Research Centre, CIRC, fokuserar på effekter av klimat och miljöförändringar i nordliga ekosystem. Verksamheten är förlagd till Abisko naturvetenskapliga station.

Sidan uppdaterades: 28 mars 2017