Lättläst om Polarforskningssekretariatet

Lättläst om hur du kontaktar oss

Polarforskningssekretariatet har ungefär 30 anställda.
Chef för myndigheten är Björn Dahlbäck.

Polarforskningssekretariatet har kontor i Stockholm.
I Abisko finns Abisko naturvetenskapliga station.


Polarforskningssekretariatet

Postadress

Polarforskningssekretariatet
Box 50003
104 05 Stockholm

Besöksadress

af Pontins väg 6, hus 4
115 21 Stockholm

Telefonnummer: 08-450 25 00
Faxnummer: 08-450 25 99
E-post: office@polar.se

Karta: Polarforskningssekretariatet

SL:s reseplanerare


Abisko naturvetenskapliga station

Postadress och besöksadress

Vetenskapens väg 38
981 07 Abisko

Telefonnummer: 0980-400 21
Faxnummer: 0980-401 71
E-post: ans@polar.se

Karta: Abisko naturvetenskapliga station