Om Abisko naturvetenskapliga station

Abisko naturvetenskapliga station
är en forskningsstation.
Forskningsstationen ligger i nordligaste Sverige,
norr om polcirkeln.
Till stationen kommer forskare från hela världen.
Forskningen är bland den bästa i världen inom klimatforskning.

Forskningen på stationen
handlar framförallt om ekologisk forskning.
Forskarna studerar allt liv som finns i området.
De undersöker vad som hände
för hundratals miljoner år bakåt i tiden,
vad som händer nu
och vad som kommer att hända i framtiden.

Forskningen vid Abisko naturvetenskapliga station
började för över 100 år sedan.
Man har bland annat gjort mätningar
på luften, vattnet och på hur länge isen ligger på sjön Torneträsk.

Sidan uppdaterades: 14 februari 2018