Lättläst om Polarforskningssekretariatet

Lättläst om oss

Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet.
Det betyder att regeringen bestämmer
vad Polarforskningssekretariatet ska arbeta med.

Polarforskningssekretariatet organiserar
och planerar forskningsexpeditioner till polarområdena.
Polarområdena är Arktis (Nordpolen) och Antarktis (Sydpolen).

På expeditionerna till polarområdena arbetar forskare,
som gör olika experiment och undersökningar.
De får hjälp av Polarforskningssekretariatet
med bland annat transporter under expeditionerna.
Forskarna kan få hjälp med båt, flyg, helikopter,
bandvagnar och skotrar.

Forskarna får boende, mat och sjukvård under expeditionerna.
De får också låna kläder och utrustning.
Polarforskningssekretariatet samarbetar mycket
med polarorganisationer i andra länder.

Forskarna sprider sina resultat från expeditionerna
till andra forskare, myndigheter, organisationer och allmänheten.
Polarforskningssekretariatet följer med
i det som händer
och informerar om annan polarforskning i Sverige och andra länder.