Konrad Steffen. Bild från Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research / Fotograf: Andreas Rigling

Glaciologen Konrad Steffen omkom i olycka 

Den 8 augusti 2020 förolyckades glaciologen Konrad “Koni” Steffen när han föll ner i en glaciärspricka under fältarbete i Grönland. Konrad Steffen, känd för sin forskning om glaciärer och hur de påverkas av klimatförändring, var också medlem i Polarforskningssekretariatets Scientific Advisory Group (SAG).   Konrad Steffen föddes i Schweiz 1952 och har arbetat vid ett flertal institutioner under sin karriär. Vid tiden för hans bortgång var han bland annat verksam som Scientific Director vid Swiss Polar Institute samt direktör för WSL – … Läs mer…

Charlotte Fredriksson, Stockholms universitet, använder brandsläckare under fältkurs i Abisko

Charlotte Fredriksson, Stockholms universitet, använder brandsläckare under fältkurs i Abisko. Foto: Ola Eriksson.

”Kursen har gjort mig mycket tryggare inför fältarbetet i Alaska”

Charlotte Fredriksson arbetar som doktorand vid Institutionen för geologiska vetenskaper på Stockholms universitet. För att förbereda sig för fältstudier i Alaska åkte hon till Abisko naturvetenskapliga station och gick en fältkurs som ges av Polarforskningssekretariatet. Hur kan fältkursen hjälpa dig i ditt kommande fältarbete? – Eftersom det här är första gången jag ska på fältarbete, och dessutom på en så avlägsen plats som norra Alaska, har kursen hjälpt mig att … Läs mer…

Antarctic förliser under Otto Nordenskjölds Sydpolsexpedition 1901 till 1903. Foto: Centrum för vetenskapshistoria, Kungl. vetenskapsakademien

Uppdateringar från CHAQ2020

2020-05-03 Stenhyddan vid Hoppets bukt På expeditionens trettioförsta dag anlände teamet till Hoppets bukt på Antarktiska halvön och den plats där kartografen Samuel A. Duse, arkeologen J. Gunnar Andersson och den norska sjömannen Toralf Grunden byggde en stenhydda i februari 1903. Expeditionsdeltagarna insåg då att en övervintring skulle bli nödvändig och stenhyddan kom att bli deras hem under nio månader. De metertjocka stenväggarna som är ungefär en och en halv … Läs mer…