Ansök om fjärranalyskurs på Svalbard

Svalbard Integrated Arctic Earth Observation System (SIOS) erbjuder fjärranalyskursen Training course on marine remote sensing in Svalbard. Som medlem i SIOS kan Polarforskningssekretariatet erbjuda en plats på kursen för en forskare eller doktorand som uppfyller de kriterier som SIOS angett. Eftersom vi enbart kan erbjuda en plats, förbehåller sig Polarforskningssekretariatet rätten att göra en bedömning av inkomna ansökningar utifrån de kriterier som SIOS angett och välja ut en ansökan.

Kostnader för resa och boende bekostas inte av Polarforskningssekretariatet.

Sista ansökningsdag

Skicka din ansökan till Polarforskningssekretariatet senast 31 maj.

Ansökan skickas till

anna-maria.perttu@polar.se

Mer information

Mer information finns på SIOS webbplats

Sidan uppdaterades: 15 augusti 2019