Utlysning SIOS: kurs i fjärranalys på Svalbard

Svalbard Integrated Arctic Earth Observation System (SIOS) erbjuder fjärranalyskursen Training course on terrestrial remote sensing in Svalbard. Kursen handlar om hur man effektivt kan använda fjärranalysdata från satelliter, luften och marken i samband med markundersökningar på Svalbard.

Som medlem i SIOS kan Polarforskningssekretariatet erbjuda en plats på kursen för en forskare eller doktorand som uppfyller de kriterier som SIOS angett. Eftersom vi enbart kan erbjuda en plats, förbehåller sig Polarforskningssekretariatet rätten att göra en bedömning av inkomna ansökningar utifrån de kriterier som SIOS angett och välja ut en sökande.

Kostnader för resa och boende bekostas inte av Polarforskningssekretariatet.

Tidsperiod för kursen

31 augusti – 4 september 2020. Börjar måndag morgon, slutar fredag vid lunchtid beroende på flygningar. Med reservation för att kursen kan ställas in med anledning av covid-19.

Sista ansökningsdag

Skicka din ansökan till Polarforskningssekretariatet senast 4 maj 2020.

För mer information om hur du söker, kontakta

anna-maria.perttu@polar.se

Mer information om kursen

Mer information finns på SIOS webbplats

Sidan uppdaterades: 21 april 2020