Isfjorden, Svalbard
Isfjorden, Svalbard. Foto: Jan-Ola Olofsson

Avsiktsförklaring för Agenda 2030

Polarforskningssekretariatet ställer sig bakom svenska myndigheters avsiktsförklaring för att ta ställning för arbetet att nå målen i Agenda 2030. Genom ett närmare samarbete och gemensamma projekt vill myndigheterna öka takten i genomförandet.

Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling antogs i september 2015 av världens ledare i FN:s regi. Målen ska vara uppnådda senast 2030 och syftar till att göra framsteg inom en rad områden, såsom hälsa och utbildning, jämställdhet och en hållbar miljö.

För att bidra till de globala målen, såväl i Sverige som globalt, antog i januari ett 40-tal svenska myndighetschefer en gemensam avsiktsförklaring om arbetet med Agenda 2030. Utifrån sina respektive kärnuppdrag har myndigheterna tillsammans expertkunskap om den hållbara utvecklingens samtliga tre dimensioner: den ekonomiska, sociala och miljömässiga.

Läs avsiktsförklaringen på Sidas webbplats (pdf, öppnas i nytt fönster)

Naturvårdsverkets tidigare pressmeddelande om avsiktsförklaringen