Blogg från DML 2019/20

Geodetiska GPS-mätningar vid Svea

2020-02-03

Eric Buchta och Lutz Eberlein från Technische Universität Dresden har genomfört geodetiska GPS-mätningar på berggrunden i området Heimefrontfjella (Dronning Maud Land). De granskade de berggrundsmarkeringar som installerades under säsongen 2004/2005. En av dessa markeringar ligger nära den svenska forskninsgstationen Svea som besöktes vid två tilfällen, 28 januari och 3 februari. Eric Buchta och Lutz Eberlein övernattade även på Svea vid ett tillfälle. I samband med detta genomförde de också underhållsarbete på GPS-utrustningen och sesismometern vid stationen. Det innebär att kontrollera att alla tekniska komponenter fungerar, och vid behov byta ut trasiga delar.

Forskningsrojektett Regional Geoid and Gravity Field from a Combination of Airborne and Satellite Data in Dronning Maud Land, East Antarctica är ett samarbetsprojekt mellan Technische Universität Dresden Dresden och AWI Bremerhaven.

Lutz Eberlein och Eric Buchta från Technische Universität Dresden befann sig i Antarktis 14 januari till 26 februari. Forskarna genomförde bland annat underhållsarbete av den utrustning som används för geodetiska GPS-mätningar och som finns på forskningsstationen Svea. Foto: Privat

Här är en rapport från forskarnas arbete:

We, Eric Buchta und Lutz Eberlein from Technische Universität Dresden, conducted geodetic GPS-measurements on bedrock in the area of the Heimefrontfjella (Dronning Maud Land). Therefore, we revisited bedrock markers that were initially installed in the season 2004/2005. One of the desired GPS markers is close to SVEA station, which we gratefully used for a one-night stay, while we also maintained the GPS equipment and seismometer at the station. Which means we checked for the proper functions of all technical components (and replaced broken parts if necessary).

Geodetic GPS allows us to determine a position, just like normal GPS, but on a millimetre level. Comparing the determined coordinates from 2004/2005 with the ones taken this season enables us to derive coordinate changes (especially the height component) of the solid earth.

Those height changes result from the reaction of the solid earth to recent load changes due to ice mass variations and the so-called GIA-effect (glacial isostatic adjustment) – the usually slow (hundreds or thousands of years) reaction of the solid earth to past ice mass changes. Our data will contribute to the further understanding of the GIA-effect as it is an essential component to consider when evaluating present-day ice mass changes in Antarctica. We expect changes of the vertical coordinate component of just a few millimetres per year in the region.

The GIA-Effect is also well known and observable in Fennoscandia as a result of the deglaciation after the last ice age with a peak uplift of about 1 cm per year in centre of the former ice sheet (central Sweden).

Mer forskning om GPS-mätningar i Antarktis

I samband med The Scientific Committee on Antarctic Research, Geodetic Infrastructure of Antarctica (SCAR-GIANT), har även Sverige genomfört GPS-mätningar vid Svea under fältsäsongen 2004/2005. Läs mer på Polarforskningsportalen. Även vid den finska Antarktisstationen Aboa genomförs gravitationsmätningar. Läs mer om forskningen på Research Gate.


Förberedelser inför avfärd

2020-01-27

Av: Ola Eriksson

Innan vi lämnar stationen är det viktigt att surra fast allting utomhus samt att alla dörrar, luckor och annat är ordentligt stängda. Allt måste klara orkanvindar och en massa minusgrader. Inget vatten får finnas kvar i vattenledningar, kranar, diskmaskin och så vidare. Det är också viktigt att allt är inventerat, så att vi vet vad vi måste ta med nästa gång. Vi kan med kort varsel få en ny tid för upphämtning, så det är viktigt att vara klara i tid.

Vi har hunnit med det vi åkte hit för. Ny utrustning har fraktats till Wasa och sopor, skrot och uttjänta fordon har fraktats bort. Det finns fortfarande underhåll och reparationer kvar att göra men vi är nöjda med vad vi hunnit med.

Michael och Dick städar stationen innan avfärd.

Expeditionen närmar sig slutet

2020-01-27

Nu var det ett tag sedan vi fick en uppdatering från expeditionen. Ola och Stefan fortsatte att hjälpa till med bytet av brandcentralen på Neumayer i väntan på flyget tillbaka till Wasa. Det har varit en hel del dimma och dålig sikt vid Neumayer, som ligger närmare havet än Wasa, men i fredags (24 januari) tog de sig äntligen iväg och är nu tillbaka på den svenska forskningsstationen.

Samtidigt har Michael och Dick fortsatt arbetet vid Wasa. De har bland annat parkerat fordon som inte behövs mer denna säsong i containrar.

I lördags reste Katarina, Justiina och Dag hemåt.

Vädret är ganska grått idag. Kvar på stationen är Ola, Stefan, Dick och Michael. De planerar för att åka till Kapstaden imorgon. Nu håller på att plocka undan det sista, tvätta och stänga ner stationen.

Hela gänget samlat innan Katarina, Justiina och Dag började sin hemresa. Foto: Ola Eriksson

Ola och Stefan kvar på Neumayer, hjälper till med underhållsarbete

2020-01-20

Ola och Stefan befinner sig på Neumayer. Det har varit en rejäl storm där i helgen, men nu har vinden avtagit. De väntar på att kunna flyga tillbaka till Wasa. Resan var planerad till idag men är nu uppskjuten till 24 januari. I väntan på avfärd hjälper Ola och Stefan till att byta brandcentral på Neumayer. Detektorer ska bytas och kablar dras. Stefan har också hjälpt till med underhåll av pistmaskiner.

Ola Eriksson hjälper till att byta brandcentral på Neumayer. Foto: Stefan Gunnarsson


Fler medarbetare anländer, Ola och Stefan åker till Neumayer

2020-01-15

Av: Ola Eriksson

Ungefär vid midnatt landade planet med Katarina, Håkan och Justiina från Polarforskningssekretariatet. Allt gick bara fint och äntligen är vi alla på plats.

Idag har vi jobbat med att packa upp utrustning som skeppades till Antarktis samt gjort underhållsarbeten på stationen.

Imorgon (2020-01-16) åker jag och Stefan till Neumayer med två av våra Arctic trucks som ska säljas.

Planet med Polarforskningssekretariatets anställda landar. Foto: Ola Eriksson
Stefan svetsar fast skorstenen till generatorn. Foto: Ola Eriksson
Stefan och Ola redo för att köra 40 mil på snö och is till den tyska forskningsstationen Neumayer. Foto: Pasi Ylirisku/FINNARP

Intervju med byggforskaren Dag Haugum

2020-01-13

Forskningen vid Wasa går enligt plan. Läs en intervju med Dag Haugum här!


Byggforskare undersöker skicket på Wasa

2020-01-10

Byggforskaren Dag Haugum var med och gjorde mätningar och iakttagelser när forskningsstationen byggdes 1988/89. Nu är han på plats igen. På bilden nedan läser han av fukt- och temperaturgivare inne i husväggen. Detta för att bilda sig en uppfattning om hur huset mår efter 30 år i Antarktis.

Dag Haugum, byggforskare vid Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet. Foto: Ola Eriksson

Ola och Stefan jobbar med att göra iordning landningsbanan och att fixa med de nya skotrarna. Och så ska vatten hämtas. Det görs nere på glaciären där det finns ett område utan snö. Där borras ett hål och vatten pumpas upp. Det fungerar sommartid när det inte är för kallt.

Dag och Stefan hämtar vatten. Foto: Ola Eriksson

Tre dagars omlastning

2020-01-09

Av: Ola Eriksson

Transporten från Neumayer gick bra. Vi körde totalt fyra pistmaskiner till Wasa. Jag och Michael körde varsin, och tyskarna Holger och Lutz körde de två andra. Jag körde ett ekipage med 35 tons last och en maxfart på 14 km/h.

Framme vid Wasa lossades godset från containrarna. Sedan fylldes samma containrar med sopor och gammalt skrot. Omlastningen tog tre dagar och bestod av hårt kroppsarbete. Att baxa omkring bränslefat som väger 200 kilo kräver en del slit.

I dag åkte pistmaskinerna tillbaka mot Neumayer. Den här gången är det Michael och Dick som kör de svenskstyrda maskinerna. Kvar på Wasa är jag, Stefan och Dag.

Tre nya arkar har transporteras till Antarktis med fartyg. Foto: Ola Eriksson
Vid Neumayer finns det kejsarpingviner. Foto: Ola Eriksson
Pistmaskinen som Ola Eriksson körde. Foto: Ola Eriksson
Fat lastas vid Wasa. Foto: Ola Eriksson
Containrar lossas vid Wasa. Foto: Ola Eriksson

Konvojen framme efter drygt två dygn

2020-01-05

Söndag 5 januari kl 01.00 var pistmaskinerna och slädarna framme vid Wasa efter två och ett halvt dygns intensiv körning från Neumayer.

Arbetet vid Wasa är i full gång. Framtida bränsle har lastats av och sopor förpackas samtidigt som forskaren Dag Hagum arbetar med sina mätningar.

En i teamet har haft en kraftig förkylning men har konsulterat en läkare vid den finska forskningsstationen och har nu piggnat till.


Fyra slädar på väg mot Wasa

2020-01-02

Utrustningen har packas på fyra slädar som dras av pistmaskiner. Torsdag 2 januari kl 17.00 avgick konvojen från Neumayer. Resan på cirka 40 mil beräknas ta två till fyra dagar beroende på väder och snöförhållanden.

Vid Neumayer II packas allt om till slädar. Foto: Michael Thörnäs
En av de fyra pistmaskinerna som drar slädarna med utrustning till Wasa. Foto: Ola Eriksson

Agulhas II anlände till iskanten

2019-12-31

På kvällen den 30 december anlände Agulhas II till Atka Bay med huvuddelen av utrustningen. Agulhas II kom till Antarktis tre dagar senare än planerat på grund av en storm som försenade fartyget. Godset lossades under nyårsafton och nyårsdagen.

Utrustningen lastas av från Agulhas II. Foto: Michael Thörnäs

Arbetet startas upp

2019-12-28

Av: Stefan Gunnarsson

Jag, Dick och Dag anlände till Wasa 24 december cirka 08.20 med flyg. Julafton firades med att starta en bandvagn och hämta finskt och svenskt gods och packning uppe på berget, samt hämta vatten till båda stationerna.

Under juldagen blåste stormvind med cirka 30 m/s i byarna, men Dag kom igång med sin forskning. Arbetet på stationen inskränktes till att få gas till spisen och vatten att fungera.

Under annandagen fortsatte arbetet med att skotta sig in i containrar och ytterligare en bandvagn och tre skotrar startades upp och kördes ut på gården.

Idag tog vi en tur runt basen med skoter för att Dick och Dag skulle få bekanta sig med omgivningen. Vinden tillät oss att klättra upp på taket, så nu har vi riggat en tillfällig satellitkommunikation.

Ola och Michael befinner sig på Neumayer. Det är osäkert exakt vilket datum Agulhas II kan lägga till på grund av isläget.


Avfärden mot Wasa förbereds

2019-12-25

Av: Ola Eriksson

Jag och Michael är på den tyska stationen och förbereder inför avfärd. Isbrytaren som kommer med vårt gods beräknas anlända hit vid nyår. Stefan, Dick och Dag är nu på svenska stationen Wasa. De kom dit på julaftonsmorgonen. Just nu är det storm här vid Neumayer. Igår eftermiddag parkerades alla skotrar, pistmaskiner och bilar under stationen för att skyddas från vind och snö.

Tyska forskningsstationen Neumayer III. Foto: Ola Eriksson
Hela teamet (Michael, Dick, Dag, Ola och Stefan) bakom Lidia, det plan vi flygs ut med till respektive station i Antarktis. Foto: Ola Eriksson
Flygplanet Lidia. Foto: Ola Eriksson
Ola Eriksson fyller upp bränsle inför den kommande traversen mot svenska forskningsstationen Wasa. Foto: Ola Eriksson
Polarforskningssekretariatets fordon körs ner under Neumayer för att skyddas från stormen. Foto: Ola Eriksson

Expeditionsutrustning anländer

2019-12-20

En del av expedionsutrustningen anländer med flygfrakt till den ryska flygplatsen Novo i Antarktis. Här packas allt om till mindre flygplan för vidare transport till Wasa.

Foto: Ola Eriksson

Sidan uppdaterades: 30 april 2020