Delrapport om omlokaliseringen till Luleå

Idag har Polarforskningssekretariatet lämnat in en delrapport av regeringsuppdraget att omlokalisera myndighetens verksamhet i Stockholm till Luleå. I rapporten beskrivs de verksamhetsmässiga, ekonomiska och personella konsekvenserna av uppdraget och vilka åtgärder som vidtagits.

Omlokaliseringen ska vara avslutad senast 30 juni 2019 och sekretariatet kommer att lämna en slutrapport av regeringsuppdraget senast 30 september 2019.

Läs delrapporten av regeringsuppdraget (pdf 1,8 MB, öppnas i nytt fönster)