Forskningsdata från isbrytaren Oden

Under isbrytaren Odens forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis har Polarforskningssekretariatet samlat in väder- och havsdata, till exempel luft- och vattentemperatur, luftfuktighet och vattendjup. Som en del i sekretariatets uppdrag att tillgängliggöra data och information för fri och enkel tillgång, publiceras nu merparten av de data som har samlats in på Oden mellan åren 2007 och 2015.

Data från genomförda forskningsexpeditioner under dessa år publiceras på webbplatsen Environment Climate Data Sweden (ECDS), som är en allmän dataresurs för miljö- och klimatdata.

Kontakt

Ulf Jonsell
ulf.jonsell@polar.se