Första utlysningen i nationella forskningsprogrammet om klimat

Inom ramen för det Nationella forskningsprogrammet om klimat utlyser Formas 46,5 miljoner kronor över tre år. Nu öppnar utlysningen Kunskap om och för samhällets klimatarbete, som består av två delutlysningar:

  • Synteser som redogör för kunskapsläge och kunskapsbehov om såväl klimatförändringar som klimatarbete i samhället.
  • Forskningsprojekt som adresserar kunskap om och för samhällets klimatarbete.

Sista ansökningsdatum är 15 augusti 2017.

I arbetet med denna utlysning har följande myndigheter samverkat: Energimyndigheten, Formas, Forte, Naturvårdsverket, Polarforskningssekretariatet, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova.

Läs mer om Formas utlysning