Fortsatt stöd till SITES på nationell nivå

Forskningsinfrastrukturen SITES, där bland annat Abisko naturvetenskapliga station ingår, får fortsatt finansiering av Vetenskapsrådet. Slutligt beslut gällande omfattning och tidsperiod av finansieringen kommer att fastställas efter dialog mellan Vetenskapsrådet, SLU och konsortiet. Konsortiet som står bakom SITES består av SLU (värd), Polarforskningssekretariatet samt universiteten i Stockholm, Uppsala och Göteborg.

Mer information om vilka infrastrukturer som får finansiering finns på Vetenskapsrådets hemsida.

Sidan uppdaterades: 20 september 2017