Fossil skildrar återhämtning av ekosystem efter massutdöende

En ny artikel i Scientific Reports visar hur ekosystem från högre breddgrader återhämtade sig efter världens mest omfattande massutdöende för 252 miljoner år sedan.

– Livet på havsbotten hade totalt havererat, och upp till 90 procent av alla arter dog ut, säger Michał Zatoń från universitetet i Silesia, Polen, som är förstaförfattare för denna internationella studie.

Nya fynd av fossil från östra Grönland skildrar en främmande och tom värld efter det utdöende som formellt brukar kallas perm-triasgränsen.

– Haven var sura och syrefattiga, med artfattiga bottenfaunor bestående av musslor och stora kolonier av så kallade microconchida rörmaskar som levde fastsittande på skal och algmattor som kanske var en liten extra källa till syre, säger Zatoń.

Fossil av dessa microconchider har aldrig tidigare hittats på förhistoriska högre breddgrader.

– I början av dinosauriernas tidsålder för 252 miljoner år sedan låg östra Grönland vid ett tempererat hav som sträckte sig mot nordpolen, säger Benjamin Kear från Evolutionsmuseet, Uppsala universitet, som är ledare för detta fältprojekt som är finansierat av Polarforskningssekretariatet.

– Vår upptäckt är betydelsefull för att den för första gången visar att havsbotten på högre breddgrader genomgick samma globala utdöende och återhämtning av ekosystem, säger Kear.

Mynewsdesk: pressmeddelande om fossilfynden

Polarforskningsportalen: forskarrapport från sommarens expedition till östra Grönland